När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?

Fredrik Sjömar ställer en ”Enkel fråga” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) |

När Elevhälsan granskade kommunens skolsköterskerum utifrån patientsäkerheten så kunde man konstatera att endast 8 av dem klarade sig utan anmärkning. I de sju värsta fallen hade de så pass allvarliga brister att inte patientsäkerheten kunde garanteras. 

Lokalpressen kunde under mars månad rapportera att sju av Kalmars skolsköterskrum hade så pass allvarliga brister att de inte kunde betraktas som patientsäkra. Endast åtta klarade sig helt utan anmärkning. Hur går det med åtgärdandet av dessa brister?
Läs mer