Gerd – ny KD-representant i Kultur- och fritidsnämnden

Kristdemokraterna toppar laguppställningen inför valet. I Kultur- och fritidsnämnden föreslås nytillskottet Gerd Lansler gå in som ny representant för partiet.

Gerd, som flyttade till kommunen för drygt ett år sedan, är dock ingen nybörjare inom politiken. Hon kommer närmast ifrån Växjö där hon har varit engagerad för patiet på högsta nivå med en mängd uppdrag både i kommunen och landstinget.Gerd

– Jag har varit aktiv i Kristdemokaterna sedan 1996 och ett av mina första uppdrag var i just Kulturnämnden. Mitt engagemang att påverka vår vardag och miljö grundlades under mina 13 år som jag bodde i Afrika. Jag har stor empati för de utsatta i världen och framförallt för barnen. Kultur och fritid är ett måste, för alla människors välbefinnande. För mig är inte kulturen bara konst och musik, nästan allt i vår vardag, har med kultur att göra, säger Gerd Lansler.

– För oss kristdemokrater innebär förnyelse med nödvändighet inte föryngring, för oss är kompetens och engagemang A och O. Därför är det glädjande att vi har lyckats fånga upp en person som Gerd, med gedigen erfarenhet av nämndarbete, en stark ideologisk förankring , ett stort socialt patos och engagemang för ungdomars uppväxtvilkor, avslutar Christopher Dywik, Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar.


Värna de små butikerna på Kvarnholmen

Härom dagen kunde vi läsa i Östran om den ”hätska debatten” om Kalmar city under förra KS- sammanträdet. Debatten handlade dock inte, som Östran felaktigt rapporterade, om att vi i den Nya Alliansen i Kalmar motsätter oss fler söndagsöppna butiker – det är tvärtom mycket positivt om fler handlare väljer att ha öppet längre och oftare.

Vad vi däremot motsätter oss är att Kalmars socialistiska majoritet genom hyresvärldarna vill TVINGA butiker att ha söndagsöppet. För oss är det en självklarhet att Kalmars butiker ska få verka på marknadsekonomiska grunder och själva – utifrån sina olika förutsättningar – styra över sina egna öppentider.

Många av Kvarnholmens butiker är mindre butiker, något som också är en del av Kvarnholmens charm. Här tycks majoriteten helt bortse ifrån att en sådan här pålaga knappast skulle göra det lättare för dessa mindre butiker, som ofta är enmansföretag eller familjeföretag och som kanske saknar de ekonomisk och personella musklern att ha öppet 7 dagar i veckan. Effekten kan bli att endast de stora kedjorna och de resursstarka blir kvar på Kvarnholmen, något som vore mycket tråkigt för mångfalden i vår stad.

För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att det inte är politikens uppgift att styra och ställa över handeln, utan istället att stötta och stödja vår stads företagare genom att skapa goda förutsättningar för dem!

Avsiktsförklaringen för Kalmar city innehöll dock flera guldkorn. Det är bra att det änligen läggs lite fokus på de förutsättningar som handeln på Kvarnholmen har och att en dialog initieras för att förlänga sommarsäsongen. Det är också positivt att Monica Bengtssons gamla KD-förslag om en centralt belägen lekplats vid systraströmmen dammas av – Kalmar ska vara en familjevänlig stad.

Men det är mindre bra att majoriteten, i Johan Perssons kända ”samförståndsanda”, beslutade att flytta alla framtida frågor som rör utvecklingen av Kalmar city till ett nyskapat utskott där man stängt ute tre av kommunfullmäktiges 8 partier!

Christopher Dywik
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun

(Publicerad i Östran 2014-03-11)