Kalmarbygden kan bättre!

Kalmarbygden är fantastisk! Här möts slottet och vår unika kulturbebyggelse, gröna parker och blå vattenblänk med modern arkitektur, universitet och ett rikt nöjesutbud. Men Kalmar är mer än bara turism och evenemang. Det är också barn i allt för stora barngrupper, ungdomar på landsbygden vars fritidsgårdar har lagts ner, invandrare som inte kommer in i det svenska samhället och äldre som inte får vara med och laga sin mat eller ens välja vad de ska äta.

Läs mer


Öppna landskap förutsätter lantbruk!

Under gårdagen besökte riksdagsledamot Anders Andersson(KD) och Kalmaravdelningens gruppledare Christopher Dywik(KD), familjen Danielssons gård i Applerum söder om Kalmar för att samtala om det konventionella jordbrukets förutsättningar, styrkor och utmaningar för framtiden.

applerum

Marcus Danielsson, Christopher Dywik(KD), Ulf Danielsson, Per Danielsson och Anders Andersson(KD) samtalar om det konventionella jordbrukets förutsättningar och utmaningar för framtiden.

– För Kalmar län är jordbruket viktigt. Matproduktionen är grunden för att garantera öppna landskap och gröna hagar. Dagens hårda och orättvisa konkurenssituation från Tyskland och Danmark kräver en strategi för närproducerad mat som prioriterar den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge. Det måste vara en prioriterad fråga nationellt såväl som på lokalt. Det sa riksdagsledamot Anders Andersson (KD) när han tillsammans med gruppledare Christopher Dywik (KD) besökte gården Applarum söder om Kalmar.

– Vi vill öka andelen lokalproducerad mat på våra skolor och boenden, och för det krävs det att vi slutar smutskasta det konventionella jordbruket och jobbar offensivt med upphandlingar och tex kräver att det ska vara möjligt för barnen och de boende på våra hem, att faktiskt besöka gårdarna som vår mat kommer ifrån. Avslutar Dywik.


KD välkomnar en översyn av fritidsgårdsverksamheten

Kristdemokraterna har länge efterlyst det nytänk och den omstöpning/omorganisering av fritidsgårdsverksamheten som nu äntligen initieras i Kalmar kommun. Framförallt gläds vi kristdemokrater över förändringen av fritidsgårdarnas öppentider från skoltid till de tider då skolan är stängd.

– Helger och lov som för de flesta ungdomar välkomnas med öppna ärmar kan för vissa ungdomar innebära att de berövas sin enda trygghet i tillvaron – den som de på grund av dåliga hemförhållanden – får av fritidsgårdarna och fritidsgårdsverksamheten. Vi vill, som en del i kommunens stöd till barn och ungdomar, slå vakt om denna frizon och tycker därför att det är en självklarhet att fritidsgårdarna/ och fritidsgårdsverksamheten ska vara öppen både kvällar, helger och lov.

– Det är också viktigt att fritidsgårdarnas verksamhet ine centraliseras till Kalmar (och i Södermöres fall, till Ljungbyholm), utan att verksamhet också bedrivs ute i de mindre samhällena runt Kalmar. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik, efter sitt besök på Allaktivitetshuset/fritidsgården i Ljungbyholm.

För mer information:

Christopher Dywik (KD)
Mobil: 073-18 06~887


Så skapar vi fler jobb i Kalmar kommun

dywik svenskt näringsliv
Under dagen blev vår gruppledare Christopher Dywik intervjuad av Svenskt Näringsliv om hur fler jobb skapas i Sverige och Kalmar. Klicka på bilden för att titta på intervjun.

I intervjun lyfter Dywik bland annat upp vikten av bra förskola och skola för att göra Kalmar till en attraktiv kommun för de som funderar på att flytta hit med sina företag. De frågor Dywik svarar på är:

1: Hur ska fler jobb skapas i Sverige och Kalmar län?
2: Vad anser du om RUT och ROT?
3: Vad anser du om restaurangmomsen och den sänkta arbetsgivaravgiften för unga?
4: Vilken annan fråga brinner du för?
5: Hur tror du att nästa regering kommer att se ut?


Så gör vi läraryrket mer attraktivt

lärarförbundet
Återupprätta lärarens auktoritet i klassrummet, slå vakt om arbetsmiljön och stärk familjen så barnen sover på nätterna.

Det var i korta drag vad Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik lyfte när han under gårdagen träffade Lärarförbundet, som ville att han kort skulle berätta vad han vill gör för att läraryrket ska bli mer attraktivt. Klicka på bilden eller här så kan du titta på klippet.


Vitsippepriset till Demensföreningen i Kalmar

demensHäromdagen delade Kristdemokraterna i Kalmar kommun ut Vitsippepriset till Demensföreningen i Kalmar. En fantastisk förening som med värme och omtänksamhet sprider kunskap och ger stöd till dementa och anhöriga, en grupp som ofta har svårt att göra sin röst hörd.