Får våra äldre vara med och laga mat?

Enkel fråga till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S) 2017-04-20

Äldre förtjänar inte bara att känna sig trygga utan också respekt, värdighet och delaktighet.
För många äldre har maten varit en stor del av deras vardag, att laga den, att känna dofterna när maten lagas och att äta mat som man själv har lagat. Det stärker också hemkänslan och väcker nyfikenhet. Andra vill kunna sitta i köket och småprata eller spela kort medan de andra lagar mat, precis som de alltid gjort.

Läs mer


Glädjande beslut om Vindkraft i Mortorp

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att avslå Billyvind AB:s ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på 200 meter, alternativt 150 m på Mortorp 6:1. Kristdemokraterna välkomnar beslutet.

– Vi har länge kämpat för att kommunen inte bör bevilja tillstånd till några nya verk fören det allt för höga bullret vid nuvarande verk är åtgärdade, en källmätning är genomförd vid befintliga verk och vid fastigheter (för tonljud & dcb). Samt att en uppdatering av vindbruksplanen är gjord, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det gäller både för markägare som ska kunna bygga vindkraftverk på sin mark, men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av etableringen av vindkraft.

Läs mer