KD tar tiggeriet på allvar

Kristdemokraterna ser med oro på den kraftiga ökningen av tiggare i Sverige och de omänskliga förhållanden som de ofta tvingas leva under, det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Vi anser att det är viktigt att vi som samhälle stöttar polisen och socialtjänsten i sitt dialogarbete mellan butiksinnehavare och tiggare, för att undvika konflikter och säkerställa att tiggarna inte utnyttjas av kriminella eller behandlas dåligt.

– Men eftersom tiggeri är nationsövergripande, ligger inte lösningen i halvmesyrer som att ändra detaljer i kommunens ordningsstadga, utan att gå direkt till dess rot: fattigdom, diskriminering och korruption i hemländerna. Vi har därför lyft frågan till högsta nivå – och genom vår partiledare Göran Hägglund – initierat en dialog med den rumänska regeringen för att de ska ta ansvar för sina medborgare!