Centern, Vänstern och Sossarna i nytt samarbete


Pressmeddelande: 2013-01-25

I dagens Östran avslöjas det att Centerpartiet i flera månader har bedrivit hemliga samtal med Socialdemokraterna och Vänstern för att etablera ett nytt samarbete och att de nu nästan är i hamn.

Det är bra att det äntligen blir tydligt vilken sida Centern egentligen står på.

Men vi beklagar att Centern åter igen går bakom ryggen på oss Allianspartier för att säkra ett fortsatt socialistiskt maktinnehav i Kalmar. Frågan är vad de borgerliga centerväljarna säger om Centerns planer? Vid valet 2010 lovade vi väljarna att bryta det långa socialistiska styret, det kommer vi kristdemokrater fortsätta kämpa för!

En logisk följd borde nu vara att de släpper platsen som oppositionsråd, den borde logiskt sett tillhöra ett parti som faktiskt är i opposition.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil:
073-18 06~887


Kristdemokraterna har inte tappat fart

 

Pressmeddelande Kalmar 2013-01-15

 

Igår listade Barometern de partier som, utifrån deras ekonomiska stöd och antalet interpellationer/motioner, ger ”mest opposition” för pengarna. Att ha det som enda mått på aktivitet är både naivt, ytligt och oseriöst.

God opposition mäts inte i kvantitet utan i kvalitet – Åtminstone utifrån ett medborgarperspektiv. Till vilkens nytta, utom medias, skulle vi ägna oss åt att puckla på andra eller åt att ta tid till att ställa en massa frågor där vi redan vet svaren? När vi yttrar oss vill vi nå resultat och framgång med våra förslag, inte bara markera, protestera eller sätta käppar i hjulen. Det säger Kristdemokraternas Gruppledare, Christopher Dywik och fortsätter.

Det innebär dock inte att vi sitter tysta på kommunfullmäktige. Här trixar Barometern med siffror på ett högst bedrägligt sätt genom att:

  • Inte räkna in de ”Enkla frågor” och frågor i ”Gyllene stolen” som vi ställt under året (vilka kan liknas vid interpellationer).
  • Inte räknat kostnaderna för handläggning och besvarande av ibland ganska meningslösa interpellationer.
  • Inte ange vad man baserar uträkningen i kolumnen ”Kostnad per förslag” på. Är det antalen yrkanden som vi lagt på enskilda fullmäktigeärenden, i vår budgetreservation och i tilläggsbudgeten? Eller enbart antalet motioner?
  • Inte räknat antalet inlägg per ledamot och parti på ordinarie fullmäktigeärenden.

Om Barometern på allvar vill försöka utröna vilket parti som är aktivast på kommunfullmäktige så välkomnar vi det och förväntar oss också att vi snart får se en fullständig uträkning och inte enbart fragment av vad som görs där, avslutar Dywik.

Strategi

I artikeln anges att Kristdemokraterna har tappat fart under 2012. Jag håller inte med. Sedan jag tog över som gruppledare har vi en ny strategi som bland annat innebär att interpellationer inte är prioriterade. Vad som däremot är det är:

Att vi ska vara rakare och ”tuffare” i viktiga principfrågor. Vi var bland annat de drivande mot politikernas arvodeshöjningar, besparingar i äldreomsorgen, införandet av ett sprutbytessystem i Kalmar och har som enda oppositionsparti tydligt deklarerat var vi anser att Linneuniversitetet bör byggas etc.

Att vi inte ska tjafsa om detaljer och småsaker på kommunfullmäktige utan försöka påverka i ett tidigare skede genom dialog och konstruktiv kritik. Och att på så sätt försöka nå förändringar innan frågan blivit prestigemässigt låst. Det är kanske inte roligast mediamässigt men däremot betydligt effektivare. Det är tex. därför som jag, trots att jag saknar både arvode, yttrande- eller förslagsrätt nästan uteslutande närvarar på samtliga möten med KS-AU.

Att vi lägger stor kraft på att vara ute och synas där folk är. Det handlar om allt ifrån att dela ut flygblad och tidningar på marknader till att närvara på paneldebatter, fotbollsturneringar, medborgardialoger, dialoger med föräldragrupper, studiebesök etc.

Genom denna mer resultatorienterade och konstruktiva hållning tror vi att medborgarna får en bättre opposition för pengarna.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil:
073-18 06~887