Prioritera mindre barngrupper i förskolan

Pressmeddelande Kalmar 2013-07-05

Strax innan midsommar antog Södermöre kommundelsnämnd och Barn- och ungdomsnämnden en motion med syfte att utöka tiden på förskolan för sk. 15-timmarsbarn. – Fel utgångspunkt och fel prioritering, säger Kristdemokraternas gruppledare, Christopher Dywik som hellre vill satsa på mindre barngrupper. Läs mer


Välkomna markeringar från Hägglund i Almedalen

kd_almedalen_banner

Under valet 2010 hade Kristdemokraterna ett stort problem: Otydlighet. Ingen av oss företrädare kunde egentligen svara på frågan om vilka frågor som var våra viktigaste. Med det i åtanke har Almedalsveckans besked ifrån Hägglund och partiledningen varit mycket välkomna. Förutom ett fortsatt fokus på värderingsfrågor och samhällsgemenskap så talades det om en fortsatt sänkning av skatten för pensionärer, införandet av en klassikerlista (kulturkanon)i skolan, ett femte jobbskatte-avdrag och ett tydligt nej till kvotering både av familjeförsäkringen och av platserna i bolagsstyrelser. Vilken/vilka av dessa som blir partiets huvudfrågor inför de båda valen återstår att se. Bland de områden som lyftes var det dock framförallt tre områden där jag särskilt uppskattade Hägglunds utspel.

Mindre barngrupper i förskolan | Den svenska förskolan är mycket populär och ett viktigt komplement för att familjepusslet ska fungera för föräldrar som arbetar eller studerar. Idag har dock allt för många barngrupper blivit så stora att det upplevs vara ett problem både för barnen och personalen. Allt för ofta hörs det uppgivet ifrån personal att de har svårt att hinna ge varje barn så mycket tid som de behöver, och att den pedagogiska verksamheten påverkas i den grad att det allt mer handlar om barnpassning. Det är en utveckling som vi måste sätta stopp för. Hägglunds konkreta förslag på hur staten ska kunna hjälpa kommunerna att minska barngrupperna i förskolan är därför troligtvis en av vår tids viktigaste familjepolitiska satsningar.

Ett mindre klåfingrigt EU | Kristdemokraternas dag i Almedalen bjöd på tydliga markeringar mot EU:s klåfingrighet i allmänhet och till försvar för det svenska snuset och våra regionala flygplatser i synnerhet, något som aldrig kan upprepas för många gånger. Detsamma gäller de tydliga markeringarna mot en EU-skatt och ett absolut nej till att ens överväga medlemskap i EMU under all överskådlig framtid. – Kristdemokraterna är det EU-realistiska alternativet.

Ett försvar som heter duga | NATO-diskussionen är enligt mig ett villospår som vi inte bör lägga någon kraft på. Istället bör vi fokusera på hur vi ska kunna återskapa det slaktade svenska försvaret. Partiet har nyligen presenterat en försvars-och säkerhetspolitisk rapport med utgångspunkten att försvaret av Sverige är ett allmänintresse (inte ett särintresse som (M) hävdar) och att ett fokus i den Kristdemokratiska försvars- och säkerhetspolitiken att försvaret ska dimensioneras och utformas med utgångspunkt att kunna försvara Sverige som nation.

Hägglund följde upp detta i sitt tal och underströk, med utveckligen i Ryssland, cyberattacker, terrorism och rapporterna om Sveriges bedrövliga försvarsförmåga i åtanke, att en logisk följd av detta är att försvarsanslag kommer behöva utökas. Det är mycket glädjand då en av statens grundläggande uppgifter är att skydda vårt lands suveränitet, medborgarna, statsskicket och vårt lands rätt att själva forma vår rättsordning och kultur. – Kristdemokraterna är det försvarsvänliga alternativet.

Slutsats
Med fokus på dessa tre områden samt lag och ordning (trygghet för gamla och unga på gator och torg), landsbygdsutveckling (hela Sverige ska leva) och värderingsfrågorna så kan vi på allvar ta upp kampen mot Sveriges liberala och socialistiska krafter för ett mänskligare Sverige med mer etik och moral och sunt förnuft.

Christopher Dywik
Ordförande & Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun