Initiala synpunkter på vänster-majoritetens budgetförslag

Pressmeddelande Kalmar 2013-10-29

Vi har idag fått majoritetens budget presenterat för oss i stora drag. Vilka satsningar som prioriteras bort eller lyfts fram i investeringsbudgeten fick vi inte föredraget för oss och vi väntar just nu på svar på detta. Men rent spontant finns det några saker att kritisera. Men även vissa delar att glädjas över. Läs mer


Låt oss vända på varje sten

Interpellation till kommunalrådet Annette Lingmerth (S)

Fattigdom, krig och förföljelse är en verklighet för en stor del av världens befolkning. Över 40 miljoner människor befinner sig på flykt undan krig, konflikter, våld, övergrepp och förföljelse. För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att vi ska hjälpa våra medmänniskor när de lider nöd. För oss räcker inte fina ord, för oss är det inte ”tanken som räknas”, utan vad vi faktiskt gör. Läs mer


KD arrangerade afterwork med äldrefokus

kaffe och kaka1

I fredags, på Kanelbullens dag arrangerade Kristdemokraterna afterwork under temat: Mer respekt för äldre. Förutom att äta kanelbullar så kunde besökarna lyssna till Sven-Erik Karlsson, Ordförande för Sveriges pensionärsförbund i Kalmar och Margreth Johansson(KD), vice Ordförande i Omsorgsnämnden som samtalade om attityder och bemötande gentemot våra äldre. Läs mer