Äntligen! KD välkomnar försäljningen av Kalmar biogas

Pressmeddelande 2013-02-26

Idag beslutade kommunfullmäktige att säga ja till att sälja Kalmar Biogas till FAMAX AB. Vi välkomnar dagens beslut, som går helt i linje med tidigare förslag ifrån KD. Vi tror på FAMAX AB och önskar dem lycka till!

– Det är Kristdemokraternas absoluta uppfattning att en försäljning av bolaget är det bästa för att föra miljöarbetet framåt. Kommunens allt för långa ägande har enligt vår mening varit kontraproduktivt och hämmande för miljöarbetet, då det har snedvridit konkurrensen och därmed försvårat för privata aktörer att etablera sig och satsa på området. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Ibland är det nödvändigt att kommunen går in initialt för att få igång specifika satsningar som man anser särskilt viktiga. Men här har avknoppningen dröjt allt för länge. Kommunens huvudfokus måste alltid vara att sköta de kommunala kärnverksamheterna samt att underlätta och ge goda förutsättningar för företag att etablera sig, verka och expandera – inte gå in och göra det som näringslivet kan sköta så mycket bättre. Avslutar Dywik.

Bakgrundsinformation:
I budget för 2013 och plan 2014-2015, krävde KD som enda parti, att ett avvecklingsarbete av Kalmar biogas AB skulle initieras om ett försäljningsförfarande av bolaget ej hade påbörjats under 2013.


Dags att ta hand om svinen!

Pressmeddelande 2013-02-21

Vi var många som blev chockade när vi under förra veckan nåddes av nyheten att en kvinna blev attackerad av två stora vildsvin, när hon var ute och tömkörde med en häst på Sjöslätten nära Boholmsvägen.

Vildsvinen ökar explosionsartat Kalmar län vilket är till glädje för en del och till irritation och rädsla för andra. Oavsätt känslomässig hållning till vildsvinen så vet vi att skadorna både i lantbruket, i trädgårdar och i trafiken ökar. Vi vet också, att eftersom vindsvinen inte är revirhävdande, så förflyttar de sig över stora ytor. Eftersom vildsvinen blir mindre skygga så innebär det dessvärre också att de söker sig närmre och närmre bebyggelse.

Marken på Sjöslätten där attacken inträffade ligger på kommunal mark medan den omkringliggande marken ägs av privatpersoner. Oavsett vilket så har kommunen enligt oss kristdemokrater ett ansvar att arbeta för att dess kommuninvånare ska kunna känna sig säkra i sin hemmiljö. Det är oacceptabelt att människor ska behöva känna sig rädda för att gå ut med hunden eller att förskolorna inte ska våga ta med sig barnen ut i skog och mark.

Vi kristdemokrater anser, men risk att låta skämtsam, att det är hög tid att ta hand om svinen.

Information:
Redan samma dag som attacken var Dywik i kontakt med den drabbade kvinnan och kontaktade kort därefter Jägarförbundet för att få en bra bild av hur Vildsvin fungerar samt vad som kan göras för att det hela inte upprepas.

I tisdags besökte Christopher Dywik(gruppledare) och Ann-Mari Jeansson(vice ordf) i stall- och markägaren Gunilla Berleen för att få en helhetsbild av området där attacken inträffade.

Med anledning av den information vi har fått har vi idag lämnat in en motion med flera förslag för att göra området säkrare.

Kontakt:
Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mob: 073-18 06 887 (Nås även med sms på detta nr)
E-post: christopher.dywik@kristdemokraterna.se alt. dywik@kdu.se
Hemsida:www.Dywik.com


KD välkomnar en försäljning av Kalmar biogas


Pressmeddelande Kalmar 2013-02-06

Igår röstade kommunstyrelsen för att sälja Kalmar Biogas till FAMAX AB. Vi välkomnar beslutet, som går helt i linje med tidigare förslag ifrån KD, och önskar de nya ägarna lycka till.

– Diskussionen kring Kalmar kommuns ägande av Kalmar Biogas AB har förts fram och tillbaka under flera år. Det är Kristdemokraternas absoluta uppfattning att en försäljning av bolaget är det bästa för att föra miljöarbetet framåt. Kommunens allt för långa ägande har enligt vår mening varit kontraproduktivt och hämmande för miljöarbetet, då det har snedvridit konkurrensen och därmed försvårat för privata aktörer att etablera sig och satsa på området. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Ibland är det nödvändigt att kommunen går in initialt för att få igång specifika satsningar som man anser särskilt viktiga. Men här har avknoppningen dröjt allt för länge. Kommunens huvudfokus måste alltid vara att sköta de kommunala kärnverksamheterna samt att underlätta och ge goda förutsättningar för företag att etablera sig, verka och expandera – inte gå in och göra det som näringslivet kan sköta så mycket bättre, avslutar Dywik.

Bakgrundsfakta:KD krävde i budget för 2013 och plan 2014-2015, som enda parti, att ett avvecklingsarbete av Kalmar biogas AB skulle initieras om ett försäljningsförfarande av bolaget ej hade påbörjats under 2013.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil:
073-18 06~887