När får vi se en familjecentral i Lindsdal?

Enkel fråga till kommunalrådet Anette Lingmerth (S)

Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby som är den snabbast växande tätorten i kommunen står tyvärr, trots många barnfamiljer, utan en familjecentral.

Inför valet 2010 gjorde Socialdemokraterna en stor sak av att de minsann skulle se till att en familjecentral stod klar i Lindsdal 2011. Vid valet 2010 gick Socialdemokraterna starkt framåt och fick majoritet i både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Kalmar. Det har nu gått över två år och det är fortfarande tyst i frågan.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:

– När kommer Socialdemokraterna att infria sitt vallöfte om en familjecentral i Lindsdal?

Christopher Dywik
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


KD-ledare fick sin identitet stulen

Pressmeddelande Kalmar 2013-04-22

Under lördagen fick Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik sin identitet stulen av någon som skaffat kreditkort i hans namn hos IKANO-banken och sen shoppat loss på IKEA och SIBA.

– Jag är mycket irriterad just nu. Jag har fått ägna hela förmiddagen åt att sitta i telefonköer och prata med polisen och diverse kreditbolag. Jag har inte blivit av med några ID-kort så troligtvis handlar det om falsklegg, eller att man inte på ett korrekt sätt har kontrollerat ID.

– Det är svårt att säga om det har med mitt politiska engagemang att göra eller ej. Men liknande saker har drabbat folkvalda på andra håll i Sverige. I vilket fall som helst kan jag konstatera att det behövs mer etik och moral i Sverige. Det finns tyvärr alldeles för många människor som inte kan skilja på rätt och fel, som hellre stjäl ifrån andra än att jobba hårt, spara och göra rätt för sig.

– Om man drabbas så kan man spärra sitt personnummer hos Upplysningscentralen för att slippa fler otrevliga överraskningar och givetvis polisanmäla det hela.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil: 073-18 06 887

hemsida:[ http://dywik.com]
[ http://www.kalmar.kristdemokraterna.se ]


Kristdemokraterna i Kalmar lanserar ny hemsida

Pressmeddelande 2013-04-17

Under torsdagen kommer Kristdemokraterna i Kalmar, som ett led i att bli mer lättåtkomlig för gemene man, att lansera en ny hemsida. Kalmar.kristdemokraterna.se är vårt viktigaste skyltfönster för vår politik och då måste den både vara lättorienterad och informativ, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Det här är ett led i mitt arbete att göra Kristdemokraterna i Kalmar mer synliga. Jag har sedan länge arbetet mycket för att vi inte ska sitta inne i konferensrum och ”gömma” oss utan vara ute där folk rör sig. Dels handlar det om att vara med vid olika sorters medborgardialoger och synas ute bland folk vid evenemang men också om att synas på sociala medier.

– Jag har sedan tidigare jobbat mycket via sociala medier som Facebook, Twitter och min blogg Dywik.com för att belysa det hårda arbete som vi gör. Nu tar vi ett nästa steg i att bli mer tillgängliga även på nätet. Att byta ut vår hemsida, som inte har varit den snyggaste och mest användarvänligaste, till en enklare och betydligt mer lättorienterad sida är ett naturligt steg i detta arbete. Den nya blåa-designen är också tänkt att förstärka partiets profil som DET borgerliga alternativet, avslutar Dywik.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil: 073-18 06 887

hemsida:[ http://dywik.com ]
[ http://www.kalmar.kristdemokraterna.se ]


Årets Vitsippepris till Ljungby Hembygdsförening

Pressmeddelande Kalmar 2013-04-08

BildStartsida.jpg

Genom sitt arbete med att skapa en Hembygdsgård i Ljungbyholm har Ljungby Hembygdsförening visat att det är möjligt att även med små resurser uträtta stordåd som är till gagn både för de som lever idag men också för framtida generationer.

Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik i samband med att han räckte över Vitsippepriset till föreningens ordförande Lisbeth Svensson vid föreningens årsmöte i söndags.

– Vi vill genom detta pris uppmuntra och uppmärksamma hembygdsrörelsen som helhet för sitt viktiga men ofta bortglömda arbete.

Hembygdsrörelsen utgör genom sitt viktiga arbete att förvalta, levnadsgöra och föra vidare kunskapen om tidigare generationer och deras värv, en av de viktigaste krafterna för att upprätthålla och stärka länken över generationsgränserna, vilket är en förutsättning för en stark samhällsgemenskap och en sund samhällsutveckling, avslutar Dywik.

Information om Vitsippepriset:
Vitsippan är symbolen för Kristdemokraterna. Vår för hand tecknade vitsippa talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet, men också att mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta I det tysta. Kristdemokraterna i Kalmar kommun delar varje vår ut Vitsippepriset för att uppmuntra och uppmärksamma personer eller föreningar som särskilt har utmärkt sig och genom sitt arbete verkat i denna anda.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar
Mobil: 073-18 06 887

hemsida:http://dywik.com
www.kalmar.kristdemokraterna.se