När kommer den utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) |

Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre fortfarande en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby står tyvärr, trots att en stor del av Kalmars barnfamiljer bor där, utan en familjecentral.
Läs mer


Ska Kalmar intensifiera sitt värdegrundsarbete?

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Barn- och Ungdomsnämndens Ordförande Lasse Johansson(S) |

Kvinnors och mäns lika värde är en grundbult i det svenska samhället. Våld och kränkningar får aldrig ursäktas eller urskuldas. Oavsett om de sker på våra torg, våra skolor eller i våra hem.

Det finns de som vill göra nyårshelgens övergrepp till en fråga om etnicitet. Det är inte det. Det är en fråga om värderingar. Sverige har kämpat hårt de senaste hundra åren för att bygga ett jämställt samhälle. Vi är inte framme än men kan inte se på när utvecklingen går bakåt.
Läs mer