Taggade kristdemokrater satsar på minst 4 mandat

KD 4 i topp

Nu är Kristdemokraternas kommunlistan inför kommunvalet 2014 presenterad.
-Vi känner oss taggade inför supervalåret och målet är att ta minst 4 mandat, det vill säga ta tillbaka de mandat vi förlorade vid förra valet. Vi har ett bra lag med breda erfarehet och listan innehåller både förnyelse och i sann kristdemokratisk anda: kontinuitet, säger Christopher Dywik, som varit partiets gruppledare sedan 2012 och toppar listan.

Vi har ett bra program inför valet med fokus på mindre grupper i förskolan, inrätta ett äldreombud som tar tillvara de äldres intressen, att flytta produktionen av mat till kommunens vård- och omsorgsboenden från storkök ut till avdelningarna (så personalen åter får laga maten tillsammans med de boende där det är möjligt). Och se till att renoveringarna av skolorna i Hagby och Halltorp inte fortsätter skjutas på framtiden, utan att spaden sätts i jorden!

Andranamn på listan är Gerd Lansler, som flyttade till kommunen för drygt ett år sedan. Hon är dock ingen nybörjare inom politiken. Hon kommer närmast ifrån Växjö där hon har varit engagerad för patiet på högsta nivå med en mängd uppdrag både i kommunen och landstinget.

En väl fungerande Elevhälsovård i samarbete mellan skola, landsting och andra aktörer, är en förutsättning för att våra barn- och ungdomar ska må bra. Att ungdomsmottagningen får resurser att korta köer och ta emot fler killar är också något som måste prioriteras, fyller Gerd i.

Tredjenamn på listan är inte okänd i Kalmarpolitiken. Det är förr förra gruppledaren Bengt-Olof Roos som gör en comeback.
Omsorgspersonalens försämrade arbetsvilkor är något vi måste göra nått åt! Och i norra delen av kommunen saknas det en Familjecentral, trots löften om att det skulle stå en klar i Lindsdal 2011. Det är en väldigt viktig fråga för norra kommundelen. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar, slår Bengt-Olof fast.

På fjärdeplats på listan finns företagaren Johanna Ingvarsson, Boholmarna.

Som företagare vill jag vara med och utveckla näringslivsfrågorna. Fler företag ger fler jobb och vi behöver ge entreprenörer en bättre möjlighet att starta, driva och utveckla sina företag. Något som skulle förbättra är full fiberutbyggnad i kommunen, vilket borde vara en självklarhet för en kommun som vill vara ledande inom e-handel.

Kristdemokraternas kommunlistan i sin helhet

1. Christopher Dywik, Mortorp, Gruppledare
2. Gerd Lansler, Vassmolösa, Fd Företagare
3. Bengt Olof-Roos, Lindsdal, Präst
4. Johanna Ingvarsson, Boholmarna, Företagare
5. Lennart Lindstedt, Trekanten, Civilekonom
6. Margreth Johansson, Kvarnholmen, Administratör
7. Fredrik Sjömar, Sandås, Lärare
8. Ann-Marie Jeansson, Norra Kalmar, Sjuksköterska
9. Eric Dicksson, Kalmar, Intensivvårdssjuksköterska
10. Tyra Graaf, Kalmar, Distriktssköterska
11. Michael Ohlsson, Berga, Trädgårdsarbetare
12. Annika Sjöberg, Kalmar, Egen företagare
13. Samuel Watanen, Norra Kalmar, Leg. Sjukskötare
14. Karin Karlsson, Kalmar, Specialpedagog
15. Mitko Capanov, Kalmar, Distriktssköterska
16. Ann-Sofie Gustafsson, Trekanten, Distriktssköterska
17. Karl-Gustav Kyrk, Smedby, Pensionär
18. Junita Karlsson, Funkabo, Studie- och yrkesvägledare
19. Dennis Persson, Sandås, Frivilligarbetare
20. Marika Wulff, Kalmar, Företagare
21. Abbas Moazzeni, Smedby, Ordningsvakt/Idrottslärare
22. Sussanna Köhlin, Kalmar, Funktionsplanerare
23. Boo Malm, Lindsdal, Jur. Kand.
24. Ruth Pahlm, Kalmar, fd äldreomsorgschef
25. Martin Davidsson, Kolboda, Ingenjör
26. Ronny Jennersjö, Kalmar, Fd Brevbärare