Hur länge ska barnen i Hagby behöva vänta?

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Servicenämndens ordförande |

Majoriteten i Kalmar slår sig gärna på bröstet över alla byggnationer som planeras i investeringsbudgeten. Det är bra att det satsas. Men bara för något finns i investeringsbudgeten så betyder det ju inte per automatik att det prioriteras.


Detta gäller i synnerhet
renoveringen/nybyggnationen av skolan och förskolan i Hagby där personalen och barnen, trots tidigare löften ifrån majoriteten, har fått vänta fruktansvärt länge i lokaler som är allt annat än ändamålsenliga allt medans startdatumet för byggnationen fortsätts skjutas på framtiden.

Läs mer