Dywik: Jag gratulerar Intressegruppen För Linneuniversitetet


Pressmeddelande Kalmar 2013-03-05

I dagens tidning rapporterades det att Intressegruppen För Linneuniversitetet har lyckats samla in 5 000 underskrifter för en folkomröstning kring Linneuniversitetets placering vid Ölandshamnen, vilket innebär att frågan måste lyftas politiskt.

Jag gratulerar Intressegruppen För Linneuniversitetet för en fantastisk bedrift. Det är ett inte en enkel sak att få med sig 10 % av en kommuns röstberättigade. Det är mycket glädjande att det finns en sådant stor engagemang och omsorg av vår stad och vår hamns utveckling.

Det är ingen hemlighet att Kristdemokraterna är motståndare till såväl en placering vid Ölandshamnen som vid Brofästet. Vi är allvarligt oroliga över hur en eventuell placering vid dessa båda platser skulle påverka näringslivet som i dagsläget bedriver verksamhet där. En placering av Linneuniversitetet vid Ölandshamnen skulle t ex på ett mycket beklagligt sätt hämma en framtida expansion av den anrika hamnverksamhet i Kalmar. Och på så sätt hota Kalmars roll som hamnstad på längre sikt.

Vi kristdemokrater förordar istället en placering av Linneuniversitetet vid Norrgård enligt det förslag som Dahlström arkitekter har utrett och ritat upp. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och fortsätter:

Vad gäller folkomröstningen som sådan så är jag dock inte beredda att stödja detta. Folkomröstningar bör användas sparsamt och enbart i större principiella frågor. Det är viktigt att det inte går inflation i folkomröstningar och krav på dessa.

Folkomröstningar är tidskrävande och kostsamma. Och de är dessutom enbart rådgörande. Nuvarande kommunledning har tyvärr deklarerat att man INTE kommer vika ifrån sin nuvarande linje. Bästa sättet att påverka Kalmars utveckling är att byta politiskt styre i kommunen, avslutar Dywik.