KD firade att Lindsdals Familjecentral invigdes

Grattis Lindsdal! Nu är familjecentralen äntligen invigd! Kristdemokraterna som har jobbat hårt för detta i över 10 år firade genom att bjuda glada barn och föräldrar på tårta och ballonger.

– Norra delen av Kalmarbygden med barnrika samhällen som Lindsdal, Läckeby och Rockneby har allt för länge stått utan en familjecentral. Därför känns det extra roligt att alla kampanjer, interpellationer och politiska ageranden äntligen burit frukt, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället genom att erbjuda föräldrar en plats att utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar, säger trebarnsmamman Carolina Almeborg (KD) som bor i Lindsdal.


Varför ta in arkeologer utifrån – när vi kan göra det?

Christopher Dywik (KD) ställer en ”Enkel fråga” till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfson (S) |

För ungefär en vecka sedan rapporterades det att undersökningar av marken på södra delen av Fredriksskansområdet har visat att det finns strukturer kvar som kan härröra från det gamla försvarsverket från 1700-talet, och att det ska grävas ut. Mycket spännande, jag ser fram emot resultatet.

Tyvärr finns det dock en mindre rolig detalj i det hela. Länsstyrelsen har valt att lägga arkeologiuppdraget på Arkeologerna, från Statens historiska museum.

Jag beklagar detta då Kalmar läns museums arkeologer inte bara har den adekvata kompetensen, de skulle också kunna utföra uppdraget till ett pris som är 10–20% lägre än Arkeologernas eftersom de finns på plats i Kalmar, inte debiterar resor och traktamenten samt arbetar med moderna digitala metoder.

Läs mer


KD fortsatt kritisk mot ”nytt kommunvapen”

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommernterar  majoritetens förslag till ”nytt kommunvapen” |

Under 2017 presenterade majoriteten ett förslag på en ny grafisk profil och logga som skulle ersätta användandet av Kalmars kommunvapen i all intern och extern kommunikation. Efter hård kritik från KD, allmänheten såväl som Statsheraldikern återremitterades ärendet. På måndag kommer kommunfullmäktige klubba kommunstyrelsens nya förslag. Samtliga partier förväntas löstade ja, utom KD.

– Från KD:s sida har det aldrig varit frågan om att klamra sig fast vid någon specifik version av kommunvapnet, utan att kommunen måste visa respekt för Kalmars 700-åriga kulturarv och följa de heraldiska reglerna när man förändrar.

– Vår grundläggande kritik från 2017 kvarstår. Vi säger fortsatt nej till att ersätta Kalmar kommunvapen med en blek avritad kopia i blått eller vitt. Dels för att det innebär en onödig kostnad att på detta sätt förändra för förändringens skull. Dels för att användandet av flera olika ”versioner av kommunvapnet” parallellt förvirrar och ger ett splittrat intryck. En uppfattning som ockå delas av Statsheraldikern: Läs här. 

Läs mer