Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?

Christopher Dywik och Fredrik Sjömar ställer idag två likalydande ”Enkla frågor” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Södermöre Kommundelsnämnds Ordförande Elisabeth Gustavsson (S)|

Åldern då många barn kommer i kontakt med pornografi sjunker allt längre ner i åldrarna. Porren blir i sig också allt grövre. Det finns en politisk enighet bland de flesta riksdagspartierna om att barn inte skall komma i kontakt med porr i skolans värld. Ändå har Kalmar kommun valt att inte installera ett porrfilter på kommunens skolor. Varför?

Genomsnittet för när många barn aktivt börjar konsumera porr är idag 12 år för killar och strax under 14 år för tjejer. Alltså i regel innan skolans sexualundervisning börjar komma igång på riktigt. Många barn börjar alltså lära sig om sexualitet genom pornografin istället för genom skolans sexualundervisning eller genom samtal med sina föräldrar. Något som riskerar att ge en kraftigt förvrängd bild av vad det faktiskt innebär. Porren blir också allt grövre.

Läs mer


KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik är på plats i Påryd och kommenterar KalmarHems glada besked |

Kristdemokraterna i Kalmar har länge kämpat för att ge KalmarHem i uppgift att bygga på landsbygden, något som konsekvent röstats ner i kommunfullmäktige.

Men sedan några månader tillbaka har vi parallellt, via Södermöre kommundelskontor, fört en dialog med KalmarHem om nybyggnation i Påryd. Efter en marknadsundersökning genomförts på orten, som med all tydlighet visade att intresse såväl som vilja att betala för det fanns, så blir det nu verklighet.

– Det här ett första steg i rätt riktning. Vi ser fram emot fler offensiva satsningar på landsbygden. KD är övertygade att samma intresse och ekonomiska förutsättningar står att finna även på andra orter där demografin måste korrigeras, men bristen på bostäder hindrar ortens fortsatta utveckling.
Läs mer


KD deltog i Nordiska kusträddardagen

Christopher Dywik och Fredrik Sjömar från KD:s kommunfullmäktigegrupp röjer upp längst med Kalmarkusten |

Igår deltog Kristdemokraterna i Kalmar i Nordiska kusträddaredagen. Dagen till ära var vi ute och plockade skräp i och längst med den vackra Kalmarkusten.

– Tyvärr förstör den skrämmande mängden plastpåsar, flaskor, fimpar, glasbitar, batterier och burkar helhetsbilden. Låt oss njuta av våra vackra parker och kustmiljö. Men låt oss också plocka upp vårt skräp, säger Kristdemokraternas gruppledare Chritopher Dywik.

– Vi har alla ett ansvar att ta hand om vår vackra land. Vi har inte bara ärvt det här landet av våra förfäder, det är också ett lån från våra barn. Det är upp till oss att se till att lämna över det bättre än vi fick det. Det kallar vi kristdemokrater förvaltarskapstanken, avslutar Dywik.

Läs mer


KD – djupt kritiska till ”jämställdhetsstrategi”

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar kommunstyrelsens beslut att godkänna majoritetens bristfälliga jämställdhetsplan|

Jämställdhetsperspektiv och HBTQ-perspektiv saknas, politiskt tillrättalagd, brist på konkreta uppdrag, mål och uppföljning. En vild blandning av saker kommunen kan och bör jobba med och nationella frågor – samt frågor som familjen bäst bestämmer om själva vid köksbordet. KD:s kritik mot kommunens nya jämställdhetsstrategi är inte nådig.

– För oss kristdemokrater är kommunens jämställdhetsarbete oerhört viktigt. Alla som bor och verkar i Kalmarbygden ska behandlas med respekt och få samma hjälp och stöd oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Så är det tyvärr inte i dagsläget, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Läs mer