Våra förtroendevalda

– Förtroendevalda i nämnder

Karl-Gustav Kyrk, Smedby
Ledamot av Socialnämnden och ersättare i Omsorgsnämnden
Ersättare i Kalmarsunds överförmyndarnämnd
Ledamot i Kalmar kommuns valberedning.

Kontakt: karl-gustav.kyrk@kristdemokraterna.se


Mats Wåhlin, Stensö
Ledamot av Vatten- och Miljönämnden
Kontakt: mats.wahlin@kristdemokraterna.se


Michael Ohlsson, Funkabo
Ledamot av Södermöre kommundelsnämnd
Ersättare i Stiftelserna Axel Åkessons donationsfond
och August Peterssons i Tingby donation till fd Ljungby kommun.

Kontakt: michael.ohlsson@kristdemokraterna.se

Samuel Watanen, Bergavik
Ledamot av Samhällsbyggnadsnämnden.
Kontakt: fam.watanen@telia.com

Ronny Jennersjö, Gamla stan
Ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden.
Kontakt: ronny.jennersjo@outlook.com

Roland Persson, Kvarnholmen
Ersättare i Valnämnden
Gode man vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen (tätort).

Kontakt: rollekalmar@iCloud.com

– Förtroendevalda i kommunala bolag


Junita Karlsson, Funkabo
Vice Ordförande i Kalmar hamn
Ersättare i Servicenämnden och Kalmar kommuns valberedning

Kontakt: junita.karlsson@kristdemokraterna.se

lennart
Lennart Lindstedt, Trekanten
Ledamot i Kalmarhems styrelse
Ledamot i Stiftelserna Axel Åkessons donationsfond
och August Peterssons i Tingby donation till fd Ljungby kommun.

Kontakt: lennlind@live.se

 

– Övriga förtroendevalda –


Liselotte Ammert, Kvarnholmen
Nämndeman i Tingsrätten


Kjell Hultman, Stensö
Nämndeman i Tingsrätten

 

Cecilia Kyrk, Läckeby
Nämndeman i Tingsrätten

Monica Bäckström, Bremerlyckan
Ledamot i Fröbergska stiftelsen


Martin Davidsson, Kolboda
Ersättare i Stiftelsen John F Carlssons fond för barn och ungdom i Arby- och Ljungby församling.
Kontakt: m3gd.family@icloud.com

– Regionala uppdrag –

Arne Sjöberg, Johannesborg
Ledamot av Regionfullmäktige
Kontakt: arnes@ltkalmar.se

margreth

Margreth Johansson, Kvarnholmen
1:e ersättare i Regionfullmäktige
Ledamot av Beredningen för hållbarhet och folkhälsa.
Ledamot av Kommunrevisionen.

Kontakt: margreth.johansson@kristdemokraterna.se


Tyra Graaf, Stensö
2:e Ersättare i Regionfullmäktige.
Nämndeman i förvaltningsrätten.

Kontakt: tyra.e.o.graaf@tieto.com


Alexander Krasnov, Sandås
3:e ersättare i Regionfullmäktige.
Kontakt: alex_krasnov@hotmail.com

bengt-olof
Bengt-Olof Roos, Lindsdal
Ersättare i Kalmar Läns Museums styrelse
Kontakt: bengt-olof.roos@tanketornet.se

<<< Föregående sida