• Äntligen framgång i bostadsförsörjningsprogram

    KD har under hela den gångna mandatperioden regelbundet framfört att Ljungby måste följa lagstiftningen och ta fram riktlinjer för bostadsbyggande i kommunen. Nu har äntligen ett förslag till bostadsförsörjningsprogram lagts fram. Detta är ett förslag som vi är glada över att äntligen fått realiserat.