• Genmäle avseende Inga-Lena Nordgrens insändare om KD Ljungby

  Publicerat i Smålänningen 10/7
  ”Med anledning av insändare den 2 juli 2014 får jag härmed framföra följande genmäle.
  Inga-Lena Nordgren bryter mot 8:e budet som lyder “Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”.
  Hon påstår i sin insändare den 2 juli att jag medverkat till att skolan i Torpa lades ner. I själva verket var det
  tvärtom. Jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebar att Torpa skola skulle vara kvar. Se
  protokoll från kommunfullmäktige 2011-03-01. Jag vill inte tro att det är på grund av illvilja du för fram
  osanningar i din insändare. Troligen beror det på den glömska som ofta drabbar oss äldre. Däremot rådde det stor enighet
  om att lägga ner skolan i Kånna. Kolla gärna dina uppgifter i framtiden då du försöker smutskasta dina medmänniskor.
  Christer Henriksson (KD)”
  För mer information om vår hållning i frågan om Landsbygdsskolorna se här