• KD deltog i kommunal satsning på hälsa

  Ulf, Emil och Simon före start av kommun triathlon

  Fysisk aktivitet= Ökad hälsa

  KD deltog med ett lag i Ljungby kommuns Triathlon. Personalavdelningen vid Ljungby Kommun har under året dragit igång en hälsosatsning som skulle mynna ut i ett triathlon-event. Idag var den stora dagen och ca 260 personer anställda inom Ljungby Kommun kom till start. Vi i KD ser detta som ett fantastiskt initiativ att med relativt små medel bidra till att stimulera till träning bland sina anställda. Förhoppningen är att detta skall bidra till ökad hälsa, välbefinnande och i förlängningen även minskade sjukskrivningstal. Ett stort tack till initiativtagarna och självklart hoppas vi att detta blir en årligt återkommande satsning. Hur gick tävlingen då undrar ni kanske!?
  Vi kan säga att Ljungby får nog vänja sig vid att när det kommer till hälsa och träning sitter just nu KD i förarsätet.

  Ulf, Emil och Simon före start av kommun triathlon

  Ulf, Emil och Simon före start av kommun triathlon