• Kristdemokraterna Ljungbys Valmanifest 2018

  Idag lanserar vi vårt valmanifest för Ljungby kommun, läs våra viktigaste punkter nedan:

  Tryggare hemtjänst och mer social samvaro för äldre

  Vi ser att ensamheten ökar bland befolkningen i allmänhet och många av våra äldre drabbas av ensamhet när anhöriga bor på avstånd och ens livspartner och nära vänner har avlidit. Vi har i budgeten för 2019 lyft detta som en viktig fråga att ta med i biståndsbedömningen och kommer fortsätta arbeta för att våra äldre ska få den sociala samvaron som ...

 • Se och lyssna på våra debattinsatser under förra veckan

  Föregående vecka var det Ljungbydagarna i Ljungby med full fart på stan med evenemang och aktiviteter. Vi stod så klart tillsammans med de andra partierna på partigatan och samtalade med Ljungbyborna medan vi bjöd på popcorn.

  Vi deltog även i två debatter, den ena i Radio Kronoberg där Rut Björkström deltog i debatten med de andra partiföreträdarna. Den debatten kan ni lyssna på här.

  Sen var det även en debatt på Ljungydagarna i Sohlbergstältet där Susanna Tingbratt var vår repr...

 • Vårt budgetanförande i sin helhet

  Då web-tv sändningen inte hade ljud just under Susanna Tingbratts anförande i budgetdebatten idag väljer vi att publicera det här i sin helhet:

  Carina nämnde att det här var hennes sista budgetdebatt som gruppledare, det här är min första och det ska bli fler.

  Så härligt sedan att få göra det i Ljungby, kommunen som jag har lärt mig att älska. Det stora kommunen med stad och landsbygd, skogar och sjöar, åkrar och ängar. Och människorna sedan, vilka härliga männ...

 • Vi prioriterar kärnverksamhet före varumärkesbyggande och administration

  Nu är det mindre än 100 dagar kvar till valet. I Ljungby vill vi bl.a. satsa på valfrihet inom barnomsorgen, utveckla lagen om valfrihet inom äldreomsorgen och att minska den politiska kostymen. Vi är övertygade om att om människorna mår bra går kommunen bra. Därför fokuserar vi på människorna i vår politik. I juni ska kommunfullmäktige besluta budgeten för 2019 och vi har lämnat in våra yrkanden.

  Vi anser att Alliansens budget (M+C+L) innehåller mycket som är positivt för Ljungby ...

 • Reservation gällande beslutet om alkoholförtäring i hembygdsparken

  På kvällens kommunfullmäktige debatterades det förslag som varit upp om revidering av ordningsföreskrifterna. I kommunstyrelsen förändrades förslaget efter ett förslag från Vänsterpartiet till att tillåta alkoholförtäring i hembygdsparken. (Smålänningen skriver om beslutet här) Beslutet blev att godkänna förslaget med den ändring som Vänsterpartiet föreslagit. Vi reserverar oss mot förslaget. Vår ledamot Susanna Tingbratt hade följande anförande i talarstolen under kvällen.

  Läs mer

 • Vårt hjärta bultar för vården

  Vårt hjärta bultar för vården

  I dag tänker vi extra mycket på alla som väntar på att få vård. Som sitter fast i köer eller slussas runt bland olika vårdinrättningar. Som drabbas för att ingen tar ett helhetsansvar. Det är inte rimligt att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser beroende på landsting. Vårdgarantin måste uppfyllas. Vårdköerna måste kortas. Den nuvarande regeringens förslag på ny lag inom vården är i själva verket en försämring av patienternas rättigheter. Det är ett välfär...

 • Gårdagens debatt om framtida miljö- och energifrågor

  I gårdagens kommunfullmäktige hölls en debatt om ämnet: ”Hur lever invånarna i Ljungby kommun avseende energi och miljö år 2035?”.

  #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ...
 • Öka valfriheten inom barnomsorgen

  De föräldrar som väljer barnomsorg för sina barn i Ljungby kommun har idag att välja på förskola och fritids.

  Barn är olika och trivs bäst i olika miljöer, en del barn mår bättre i en mindre grupp i en hemmiljö. Tidigare har familjedaghem funnits som val i kommunen men nu erbjuds endast förskola. Möjligheten till pedagogisk omsorg i enskild regi finns, men inte mycket information om möjligheten utöver att den måste godkännas av kommunen.

  För att alla föräldrar ska hitta alternat...

 • Skrivelse avseende vindkraftsplaner i Ljungby kommun

  Synpunkter vid revidering av vindkraftplanen i Ljungby Kommun.

  Inga bygglov av vindkraft får beviljas förrän beviljas förrän vindkraftsplaner är reviderad och godkänd.

  Minsta avstånd från vindkraftverk till bostadsfastighet eller fritidshus skall vara 1500 m och maxhöjd 150 m, vid högre höjd längre avstånd.

  Bullernivå max 35 dB vid 1000 m avstånd.

  Ljungby kommun är inte lämplig för vindkraftverk enligt Energimyndigheten. Ytterligare vindkraft utöver de 3 vindkraftp...

 • De nya LSS-reglerna tvingar Mats att lägga sig kl 18.00

  I dagens Smålänningen kan man läsa ett reportage om Mats Åberg som är född med en CP-skada. Mats har ett mycket aktivt liv med mycket engagemang i olika saker. Vår distriktsordförande Eva Johnsson besökte Mats i hans hem för att höra hans berättelse. Lokaltidningen Smålänningen var med och har skrivit ett starkt reportage som ni kan läsa här.

  Vi ser att de nya hårdare LSS-reglerna från S-regeringen slår hårt mot de svagaste i samhället, något vi inte kan acceptera. Christer Henriksson ...