• Vårt budgetanförande i sin helhet

  Då web-tv sändningen inte hade ljud just under Susanna Tingbratts anförande i budgetdebatten idag väljer vi att publicera det här i sin helhet:

  Carina nämnde att det här var hennes sista budgetdebatt som gruppledare, det här är min första och det ska bli fler.

  Så härligt sedan att få göra det i Ljungby, kommunen som jag har lärt mig att älska. Det stora kommunen med stad och landsbygd, skogar och sjöar, åkrar och ängar. Och människorna sedan, vilka härliga människor det bor i Ljungby. Det är om dem vi värnar, inte kommunen utan människorna i kommunen.

  Vi utgick vid vårt förslag utifrån alliansens första förslag som även var KSAU:s förslag. Det gläder mig särskilt att alliansen föreslår en satsning på inflyttarservice. Det är rätt tänkt och en viktig del i att nå målet om 35 000 invånare år 2035. 

  Alliansens förslag har efter KS blivit ännu bättre, och vi är från kristdemokraterna väldigt nöjda med att ha kunnat påverka budgeten i en positiv riktning.

  Det viktigaste uppdraget som vi ville få med i budgeten:
  – Ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen. 

  Vi vet att livet är skört, och alltför många lämnar oss. En del är med om fler förluster än andra. Det är inte heller självklart i Sverige idag att ha en relation med sina föräldrar att regelbundet besöka dem på ålderns höst. Vi har kommit långt i vårt arbete att vara självständiga och oberoende, men det finns en stor risk att några blir lämnade kvar. Vi vill därför att vi vid biståndsbedömningen även ser till människors möjligheter till social samvaro för att skapa oss en bild över hur det ser ut i Ljungby med ensamhet hos de äldre och utifrån det sätta in insatser. Innan vi har en klar bild kan vi inte sätta någon kostnad, men vi vet att vi kan vinna mycket!
  Vi yrkade även att vi ska: 
  • Minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.
   Detta är något vi kristdemokrater har önskat flera år och vi ser positivt på att det nu kan bli en uttalad ambition i kommunen.

  Vi fick i Kommunstyrelsen inte igenom vårt avslagsyrkande gällande varumärkesbyggande. 

  • Avslag till förslaget om att ge kommunledningsförvaltningen en tillfällig ramutökning 2019 med 1 000 tkr för varumärkesbyggande.
   Anledningen till vårt yrkande var att vi såg i budgeten vad som prioriterades bort för att kunna satsa på varumärkesbyggande. Då började något gnaga härinne. Som jag har förstått det så bygger vi i Ljungby framtiden tillsammans, vi låter inte en konsult göra det åt oss. Nu är dock beslutet taget och vi tar tillbaka vårt yrkande.
  • Vi gläds dock över att Alliansen har tagit sitt förnuft till fånga och insett att det inte är lämpligt att gymnasieskolan år 2019 ska återföra en miljon av de extra tillskott som tillfördes vid minskade elevkullar. Tack för det! Jag hoppas att vi också får ett tack från gymnasiechefen.
  Jag vill yrka bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget med följande tillägg:
  • Minskning av den politiska organisationen 700tkr 
  • Ökning av socialnämndens budget med 700 tkr
  Vi ser inga ambitioner i alliansens budget att minska kostnaden för politiken – vi har parlamentariska möten runt det här men vi börjar ana vartåt det går och vi vill mer. Vi vill minska denna kostnaden för att istället satsa på socialnämnden och omsorgen om de som behöver den, därav vårt yrkanden om att öka budgeten för socialnämnden. Vi vill se mer av omsorg och mindre av administration och även om vi ibland är omtänksamma så räknar jag oss politiker ingår i det senare Siffrorna är bara preliminära, vi hoppas hitta fler möjligheter att omfördela pengar från administrationen till omsorgen. 
  Till sist vill jag även nämna något om Sverigedemokraternas förslag till budget. Är det något vi behöver satsa på för framtiden så är det integrationen, integration handlar inte bara om att arbeta med nyanlända utan att ge alla en möjlighet att ingå i samhällsgemenskapen. Att sedan höja skatten för att fixa till siffrorna för kommunen är ett väldigt respektlöst sätt att se på kommuninvånarnas ihoptjänande pengar. Vi når inte hela vägen till 2% – målet med vårt budgetförslag men för oss kommer människors välmående i första rummet och vi är övertygade om att om människorna mår bra går kommunen bra och om vi formar framtiden tillsammans genom dialoger och stöd från det offentliga så får vi även en ekonomiskt välmående kommun. En hög skatt bidrar inte till en attraktiv kommun, varken för människor eller företag.