• Ödesdigert beslut på kommunfullmäktige idag

  Idag fattar sannolikt kommunfullmäktige samma beslut som kommunstyrelsen fattade vid sitt senaste möte. Att låna ut 89 miljoner kronor till Troja Ljungby AB.

  Vi i Kristdemokraterna har hävdat att arenaförslaget saknar verklighetsförankring (en restaurang med 1,5 miljoner i överskott per år), kommer ge skattehöjningar p.g.a. ökat föreningsbidrag och är ett riskprojekt då kommunen kommer få sitta med problemen den dag Troja Ljungby AB inte längre kan betala för lånen.

  På allabolag.se kan man läsa årsredovisningarna för Troja Ljungby AB, anmärkningsvärt är att man föregående år gick med förlust på 260 000 kr, och att man sitter med ett eget kapital på 118 000 kr samt aktiekapital på 100 000. Skulle detta företag på ett lån på 89 miljoner kronor av en banktjänsteman på en privat bank skulle tjänstemannen förmodligen anses göra tjänstefel. Men när kommunen gör det anses det vara OK?

  IF Troja Ljungby tappade enligt sin delårsrapport från 1 maj 2013 till 31 december 2013 630 000 kr i ”minskade publikintäkter” p.g.a. ”Uteblivna sportsliga framgångar” och har således inte pengar att skjuta till fastighetsbolaget.

  Ja, kommunen ska ge föreningsbidrag och hjälpa lokala föreningar med bidrag, det är pengar investerade i folkhälsa och fritidssysselsättning som inte kan mätas i pengar.
  Men om kommunen lånar ut såpass mycket pengar krävs högre driftsbidrag och kommunen kommer således indirekt betala amorteringar och drift för de pengar som Troja-Ljungby lånar av kommunen. Detta kommer leda till en skattehöjning.

  Vi anser att Sunnerbohov kräver en renovering, om detta är det ingen diskussion, däremot så ifrågasätter vi om behovet är en arena med storslagna planer när de ekonomiska och idrottsliga förutsättningarna ser ut som de gör? Tidigare försök att dra in pengar från näringslivet har visat på ett lågt intresse även bland företagarna i Ljungby kommun.

  Vi står inte bakom ett beslut att låna ut dessa pengar, men önskar Troja Ljungby lycka till med satsningen och hoppas trots våra farhågor att allt går väl även i framtiden, för Ljungbys bästa.