• Vårt hjärta bultar för vården

    Vårt hjärta bultar för vården

    Vårt hjärta bultar för vårdenI dag tänker vi extra mycket på alla som väntar på att få vård. Som sitter fast i köer eller slussas runt bland olika vårdinrättningar. Som drabbas för att ingen tar ett helhetsansvar. Det är inte rimligt att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser beroende på landsting. Vårdgarantin måste uppfyllas. Vårdköerna måste kortas. Den nuvarande regeringens förslag på ny lag inom vården är i själva verket en försämring av patienternas rättigheter. Det är ett välfärdssvek.

    Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Om vårdcentraler och jourläkarmottagningar har öppet kvällar och helger avlastas de hårt ansatta akutmottagningarna. För att minska vårdköerna vill vi återinföra kömiljarden. Och de som har behov av assistansersättning måste kunna leva, inte bara överleva, därför värnar vi LSS.

    Sverige behöver en ny regering. En alliansregering. Och utan Kristdemokraterna blir det ingen alliansregering. Lägg din röst i höst på det parti som står för förändring och som bryr sig om kvalitet i välfärden.