• KD Ljungby valde ny ordförande på årsmötet

  Kristdemokraterna har haft årsmöte 2017-03-04, med flera trevliga programpunkter. Mötet hölls i Café Axet i Ljungby och var välbesökt.

  Anna Monroy

  Mötet inleddes med sång av Anna Monroy, Ingemar Olssons ”Sköna Människor”.

  Ingrid Björkman Sand höll en parentation med tyst minut och en dikt för en av våra medlemmar som gått bort under året.
  Sofia Damm som var utannonserad som talare hade fått förhinder och därför skickat en ersättare i form av Larry Söder.
  Larry Söder som är en av Kristdemokraternas riksdagsledamöter från Kungsbacka i Hallands län berättade om de fyra prioriterade områden som Kristdemokraterna fokuserar på både på lokal, regionell och nationell nivå.

  Larry Söder

  Vid valet 2018 vill vi att väljarna ska känna till våra fyra fokusområden.

  • Barn och Familj
  • Jobb och Äldres ekonomi
  • Sjukvård
  • Trygghet
  Vi vill arbeta med valfrihet kring barnomsorgen, en s.k. barnomsorgspeng där föräldrarna kan välja typ av barnomsorg utifrån eget tycke.
  Vi vill skapa ett avdrag motsvarande jobbskatteavdrag för föräldrar för att täcka den försämrade ekonomin som generellt drabbar barnfamiljer.
  Vi vill sänka pensionärsskatten så skattenivån hamnar på samma som för en löntagare, finansiering genom att höja momsen med 1 procentenhet.
  Om man ska kunna ha en jämlik vård behöver vården förstatligas så konkurrensen och differensen mellan regionerna inte förekommer i den utsträckning det är idag. Oavsett var man bor i landet ska man ha samma rätt till sjukvård och samma kötider.
  Det gavs även tillfälle till frågor till Larry om aktuella politiska frågor.
  Vid årsmötesförhandlingarna skedde några förändringar.

  Susanna Tingbratt – Nyvald ordförande för Kristdemokraterna i Ljungby

  Till ny ordförande valdes Susanna Tingbratt och vice ordförande Bengt Carlsson.

  Vi avtackade avgående ordförande Christer Henriksson och vice ordförande NilsErik Wetter med varsin prydnadstallrik av glas med kristdemokraternas partisymbol vitsippan målad på.
  Stig Sand höll ett tacktal med lite information om NilsErik och Christers år i den lokala partistyrelsen.
  NilsErik har varit ordförande i KD Ljungby sen 2000, han har varit en uthållig och stark drivkraft i vår lokalavdelning, år 2010 blev han vice ordförande men har fortsatt vara en stark kraft i vår lokalavdelning, en stark medlemsvärvare och duktig förhandlare.
  Christer Henriksson som varit ordförande sedan 2010 har även arbetat hårt för att få fram Kristdemokratisk politik i Ljungby kommun. Han är och har varit en respekterad politiker som med stort kunnande och engagemang varit en viktig kugge för att driva politik för ett mänskligare Ljungby.
  Både Christer och NilsErik har kvar sina politiska uppdrag i kommunen.
  Till styrelsen valdes två nya personer in och den består nu av följande personer:
  Susanna Tingbratt: Ordförande
  Bengt Carlsson: Vice Ordförande
  Christer Henriksson
  Arne Lundgren
  Ivar Wennerholm (nyval)
  Christian Monroy (nyval)