• Reservation gällande beslutet om alkoholförtäring i hembygdsparken

    På kvällens kommunfullmäktige debatterades det förslag som varit upp om revidering av ordningsföreskrifterna. I kommunstyrelsen förändrades förslaget efter ett förslag från Vänsterpartiet till att tillåta alkoholförtäring i hembygdsparken. (Smålänningen skriver om beslutet här) Beslutet blev att godkänna förslaget med den ändring som Vänsterpartiet föreslagit. Vi reserverar oss mot förslaget. Vår ledamot Susanna Tingbratt hade följande anförande i talarstolen under kvällen.

    Susanna Tingbratt

    ”Hembygdparken är för mig som mamma en plats där vi umgås hela familjen. Ett utflyktsmål med aktiviteter som passar alla åldrar. Ett förslag om att begränsa alkoholförtäring är därför något jag tacksamt tar emot. Jag blir lätt upprörd över att det sedan kommer ett förslag om att ändra på detta för att vi ska ha rätt att mysa till det med ett glas vin.

    Vi vuxna behöver gå samman för att skapa goda normer för samhället, en norm som säger att alkohol är inget måste för att ha trevlig. Så länge vi vuxna försvarar vår rätt att dricka alkohol vid en picknick kommer våra ungdomar argumentera för sin rätt att dricka alkohol vid fester. Jag yrkar bifall till det ursprungliga förslaget till ordningsstadgor och avslag på kommunstyrelsens ändringsförslag.”
    Vi beklagar att vi inte fick gehör för vår syn i frågan och reserverar oss därför mot beslutet.