• Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige

  Här följer Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige avseende Sunnerbohov och Ljungby Arena:

  Christer Henriksson”Vi står inför en stor och riskfylld affär mellan Ljungby kommun och Troja-

  Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB.

  Affären består av två delar
  1. Utlåning av 89 Mkr till bolaget
  2. Överlåtelse av Sunnerbyhov och Trojahallen för 2,5 Mkr

  Vi tar dem i tur och ordning

  Utlåning
  Vid utlåning brukar man göra en kreditbedömning avseende gäldenärens kreditvärdighet. (KSO brukar ju kalla sig banktjänsteman. Hon bör ju veta.)

  Beträffande Troja- Ljungby AB fick jag följande upplysningar vid samtal med Bolagsverket hämtade från senaste årsredovisningen ( man kan anta att ekonomin ytterligare har försämrats)

  Aktiekapital: 100 000 kronor
  Fritt eget kapital: 170 000 kronor
  Resultat föregående räkenskapsår: – 260 000 kronor
  Slutsats: Bolaget skulle knappast passera kreditbedömningen hos någon seriös långivare.

  Ägare till bolaget är IF Troja-Ljungby. Från pressen en förening känd för sin notoriskt dåliga ekonomi. Redovisar stort underskott i senaste redovisningen.
  Någon möjlighet att skjuta till ägartillskott torde inte finnas.

  Till detta bolag föreslås kommunen låna ut 89 Mkr dvs ca 3 300 kronor från varje invånare mellan 0 och 100 år.

  Nu skall emellertid kommunen erhålla pantbrev i den nybildade fastigheten där arenan skall byggas på motsvarande belopp. Av avtalet framgår inte annat än att hela beloppet skall lånas ut vid ett tillfälle, vilket innebär att motsvarande värde inte tillskapats på fastigheten. En svår brist enligt min mening. Jag utgår från att inte en krona lånas ut av kommunen utan att det finns pantbrev som samtidigt överlämnas och som representeras av motsvarande värde på fastigheten. Den som i annat fall genom utbetalning äventyrar kommunens säkerhet och riskerar att kommunen kommer att lida skada torde göra sig skyldig till trolöshet mot huvudman.

  Lånet skall betalas tillbaka på 30 dvs amorteras med 3 Mkr per år. Dessutom skall bolaget betala ränta med 3,5 %. Det är troligt att bolaget också har andra kostnader för t ex administration. Hur skall bolaget finansiera dessa kostnader?
  Genom att hyra ut istid mm till olika föreningar. Hur får dessa råd att hyra av bolaget. Genom att de får verksamhetsbidrag från kommunen. Kommunen måste för att ha råd med dessa förhöjda verksamhetsbidrag antingen spara någon annanstans i sin budget eller höja skatten. Jag bedömer att det inte finns något sparutrymme i budgeten av denna storlek. Alltså återstår skattehöjning.
  Min bedömning är att skatten måste höjas med minst 10 öre. Detta drabbar alla skattebetalare eftersom kommunalskatten är proportionell. Såväl fattig-
  pensionär som miljonär får bidra.

  Alla partiföreträdare har inför valet sagt att skatten inte skall höjas. De som beslutar att låna ut 89 Mkr till bolaget ljuger.

  Jag säger: STOPPA ARENASKATTEN.

  Så till fastighetsförsäljningen.

  Såsom redovisats i beslutsunderlaget kommer kommunen att göra en realisationsförlust på drygt 10 Mkr. Detta innebär att den budget vi nyss tagit för nästa år spricker. Jag har begärt besked om hur kommunens ekonomi påverkas. Som vanligt har jag inte fått något svar. Det kommer som en överraskning för såväl mig som övriga kommuninvånare.

  Ett skäl till det nu planerade affärsupplägget har angetts att man då slipper att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är uppseendeväckande att en kommun ogenerat planerar att kringgå gällande lagstiftning. Detta kan emellertid vara riskfyllt särskilt som det inte alls är säkert att man lyckas. Det finns mycket som talar för att man om kommunen lånar ut pengar till en anläggning och sedan, visserligen en omväg, finansierar återbetalningen är skyldig att följa LOU. Man har frågat jurister säger man, men kan inte visa upp något utlåtande . Jag tror inte att det finns någon seriös jurist med kunskap om kommunal upphandling som vill sätta sitt namn på ett sådant utlåtande. Följden kan bli överklaganden, fördröjningar, skadestånd etc. Låt oss slippa affärer inom en grå okänd marknad.”