• Skrivelse avseende vindkraftsplaner i Ljungby kommun

  Synpunkter vid revidering av vindkraftplanen i Ljungby Kommun.

  Inga bygglov av vindkraft får beviljas förrän beviljas förrän vindkraftsplaner är reviderad och godkänd.

  Minsta avstånd från vindkraftverk till bostadsfastighet eller fritidshus skall vara 1500 m och maxhöjd 150 m, vid högre höjd längre avstånd.

  Bullernivå max 35 dB vid 1000 m avstånd.

  Ljungby kommun är inte lämplig för vindkraftverk enligt Energimyndigheten. Ytterligare vindkraft utöver de 3 vindkraftparker som är beviljade måste noga granskas av Miljö och Byggnämnden under stort ansvar för att bevara vår natursköna kommun och att våra invånare kan bo och trivas i vår vackra kommun.

  Minsta avstånd från vindkraftspark till tätort skall vara 4 km.

  Tillägg: Vår åsikt är att vindkraftparker bör placeras i havet vid Sveriges långa kust, där de inte stör befolkningen och vinden blåser mer. Ingen skog som hindrar vinden och verken behöver inte vara så höga.

  Ljungby 2017-03-12

  Kristdemokraterna Ljungby genom Bengt Carlsson