• Reservation om arenabeslut

    Här följer Christer Henrikssons motivering till varför han valde att rösta nej till lånet till Troja-Ljungbys arenabolag på tisdagens Kommunstyrelsesammanträde. Se även tidigare reservation.

     

    Christer Henriksson”Jag reserverar mig mot att kommunen skall låna ut 89 000 000 kronor till ett privat företag som saknar egen kreditvärdighet. För att bolaget skall klara av avtalade räntebetalningar och amorteringar krävs att kommunen betalar ut väsentligt höjda driftbidrag till de föreningar som förutsätts få möjlighet att utnyttja bolagets arena. Enligt min bedömning kommer dessa bidrag att motsvara en höjning av kommunalskatten med minst 10 öre, vilket proportionellt drabbar såväl fattigpensionär som miljonär. Detta är inte ansvarsfullt. Skall skatten höjas skall det vara för ändamål inom välfärden och för kommunens obligatoriska uppgifter. ”Arenaskatten måste stoppas”

     

    Christer Henriksson”