• Några kompletteringar beträffande kommunens budget

  Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 16 juni om nästa års budget. Sammanträdet har refererats i Smålänningen. Budgeten har också behandlats i ett par insändare i tidningen. Jag vill från Kristdemokraternas sida komplettera den bild som har återgetts

  Christer Henriksson

  Christer Henriksson (KD)

  Först kan konstateras alliansen endast har 21 av 49 röster i fullmäktige. Det är således en minoritets allians som lagt fram budgeten. Varje insiktsfull politiker vet att minoritetsregeringar brukar förankra sina förslag för att inte lida nederlag. Den insikten har nu nått även den minoritet som styr Ljungby. I kommunstyrelsen led således alliansen nederlag med 8 – 7. Möjligen har därefter förhandlingar skett med Sverigedemokraterna och Alternativet, då röstsiffrorna i kommunfullmäktige blev 25 – 24 till alliansens fördel sedan några av oppositionens förslag införlivats med budgeten.

  Några frågor som varit viktiga för Kristdemokraterna:

  1. Kristdemokraterna har länge framfört att kommunens resurser skall läggas på verksamheten och inte på administration. Varje tjänst inom den centrala administrationen skall prövas liksom varje återbesättning av tjänst. Vi anser att de uppgifter som den föreslagne energioptimeraren skall utföra skulle kunna utföras av redan befintlig personal inom den kommunala organisationen.
  2. Skolan tillförs ytterligare 4 000 000 kronor, varav 1000 000 kronor är en höjning efter oppositionensförslag. Kristdemokraterna har betonat att pengarna bör gå till att stärka svaga elever inom förskola och grundskola. Vi vill också se en ökad valfrihet för föräldrar med barn inom barnomsorgen. Återinför vårdnadsbidraget och utred alternativa barnomsorgsformer. För oss är det uppenbart att alla barn inte är lika och att alla familjer inte tänker lika. Låt föräldrarna få ett större beslutsinflytande.
  3. Vi Kristdemokrater har länge påpekat att kommunen försummat planeringen av den framtida bostadsförsörjningen. Detta beror enligt uttalande av kommunstyrelsens ordförande på att man inte haft tid. Det är beklämmande att en av kommunens viktigaste uppgifter inte ägnats den tid som är erforderlig. Genom oppositionspartiernas förslag kommer nu medel att avsättas för uppgiften.

  Vi Kristdemokrater vill ha en kommun med sund ekonomi, effektiv förvaltning samt valfrihet för invånarna beträffande skola och omsorg.

  Christer Henriksson (KD)
  Gruppledare