• Listorna inför valet 2018 fastställda

  Kristdemokraterna i Kronoberg har vid nomineringsstämman fastställt listorna till Riksdagen och Regionen

  Kristdemokraterna samlades under lördagen till nomineringsstämma i ”Gräddhyllans lantcafe” utanför Markaryd.

  Ett femtiotal medlemmar och ombud hade samlats och stämman leddes av Kristdemokraternas distriktsordförande i Halland, Lars Gustafsson.

  En enhällig stämma fastställde därefter riksdags- och regionlistan.

  Ljungbys kommunlista kommer fastställas på årsmötet den 10:e februari och det är fortfarande möjligt att nominera. Kontakta ordf. Susanna Tingbratt för tips och förslag: susanna.tingbratt@kristdemokraterna.se 

  Som vårt regionala förstanamn till riksdagen valdes Patrik Åkesson enhälligt. Patrik Åkesson är uppvuxen i Tingsryd men Växjöbo sedan tidigt 90-talet. Han har en fru som jobbar inom sjukvården och de har två studerande döttrar. Patrik har ett genuint intresse för idrott och har varit verksam som ledare i såväl Tingsryds AIF, Växjö Lakers samt Växjö Simsällskap. Han har studerat ekonomi vid universitetet i Växjö och är sedan 25 år tillbaka egen företagare. Sedan den 1 september är han även verksam som näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun. Politiskt har Patrik varit aktiv i budgetprocessen i Växjö Kommun två år i följd och han sitter även med som ledamot i tekniska nämnden.

  Eftersom varje människa är unik krävs det oftast individuella lösningar i samhällsservicen, säger Patrik Åkesson. Valfrihet är därför något som jag kommer att sätta högt upp på min politiska agenda. Vidare har jag ett engagemang i näringslivsfrågor och tillväxt där min långa erfarenhet som företagare har gett mig värdefull kunskap och insikt både om företag och företagares villkor. Jag är djupt tacksam för att kristdemokraterna i länet har gett mig denna möjlighet. Jag är övertygad om att min erfarenhet som lagidrottare spelat in. ”Laget går före jaget och tillsammans är vi oslagbara.”

  Som förstanamn på den regionala listan valdes Eva Johnsson enhälligt. Eva Johnsson har under de senaste två mandatperioder varit gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp, men har sedan tidigare politisk erfarenhet både som förtroendevald och gruppledare i Växjö kommun och som riksdagsledamot (2006-2010).

  Eva har under sin tid som gruppledare i regionen haft ett stort fokus på svaga och utsatta grupper. Tillsammans med den kristdemokratiska regiongruppen har frågor kring den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga haft hög prioritet. En patientsäker hälso- och sjukvård där det skall vara tryggt och säkert att åldras har varit vägledande för gruppens arbete och de frågor som de har drivit.

  ”Jag är både stolt och glad över det förtroende som länets kristdemokrater har visat mig”, säger Eva Johnsson i en kommentar. ”Jag kommer att göra mitt yttersta för att förvalta förtroendet.”

  Sverige är på det stora hela ett bra land att leva i men är på många områden på väg i fel riktning. Kristdemokraterna kommer att arbeta intensivt och målinriktat för att få till ett regeringsskifte för att vända riktning och för ett Alliansstyre i både Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet. Regionen behöver en stabil värdegrund där respekten för människovärdet är ett centralt inslag. Kristdemokraterna är garanten för en sådan samhällsutveckling. Vi vill vända välfärdssveket till ett välfärdslöfte.

  Efter den avslutade stämman informerades alla medlemmar om att åtta kristdemokrater från Kronoberg kommer att ges chansen att åka till Colombia efter valet för att bygga en skola i samarbete med den ideella biståndsorganisationen ”Ankarstiftelsen”. Distriktsstyrelsen kommer att välja ut de åtta volontärerna enligt fastställda kriterium.

  Kristdemokraternas Riksdagslista                         

  1. Ebba Busch-Thor
  2. Patrik Åkesson
  3. Eva Johnsson
  4. Jon Malmqvist
  5. Malin Stadig Lundgren
  6. Susanna Tingbratt
  7. Frida Bramstedt
  8. Lars Adaktusson
  9. Sara Skyttedal
  10. Roland Utbult
  11. Gustaf Bergström
  12. Ricardo Chavez
  13. Maria Svensson Lundin
  14. Göran Kannerby
  15. Rut Björkström
  16. Hilda Aramayes Ardasch
  17. Anna Zelvin
  18. Gun-Britt Cedergren
  19. Edvin Sjöstrand
  20. Stefan de Goede
  21. Daniel Ekerot
  22. Anette Weidenmark
  23. Christina Lindqvist
  24. Josef Tingbratt
  25. Elisabeth Sigfridsson
  26. Stefan Zelvin
  27. Anita Viksten
  28. Lotta Ericsson
  29. Ivar Wennerholm
  30. Patric Mrad
  31. Björn Dahlén
  32. Vincent Hammarstedt
  33. Arne Karlsson
  34. Jonas Aronsson
  35. Mattias Edlund
  36. Kaj-Mikael Petersson

  Kristdemokraternas Regionlista

  1. Eva Johnsson
  2. Bengt Germundsson
  3. Anna Zelvin
  4. Malin Stadig-Lundgren
  5. Patrik Åkesson
  6. Susanna Tingbratt
  7. Frida Bramstedt
  8. Jon Malmqvist
  9. Maria Svensson Lundin
  10. Rut Björkström
  11. Ricardo Chavez
  12. Gustaf Bergström
  13. Björn Dahlén
  14. Carl-Eric Svensäter
  15. Josef Tingbratt
  16. Jonas Aronsson
  17. Lennart Johnsson
  18. Göran Kannerby
  19. Christina Lindqvist
  20. Lotta Ericsson
  21. Jackson Ndunge
  22. Arne Karlsson
  23. Edvin Sjöstrand
  24. Elisabeth Sigfridsson
  25. Ivar Wennerholm
  26. Stefan de Goede
  27. Daniel Ekerot
  28. Christer Brincner
  29. Stefan Zelvin
  30. Kaj-Mikael Petersson
  31. Mattias Edlund
  32. Anita Viksten
  33. Vincent Hammarstedt
  34. Patric Mrad
  35. Anette Weidenmark
  36. Hilda Aramayes Ardasch