• Öka valfriheten inom barnomsorgen

    De föräldrar som väljer barnomsorg för sina barn i Ljungby kommun har idag att välja på förskola och fritids.

    Barn är olika och trivs bäst i olika miljöer, en del barn mår bättre i en mindre grupp i en hemmiljö. Tidigare har familjedaghem funnits som val i kommunen men nu erbjuds endast förskola. Möjligheten till pedagogisk omsorg i enskild regi finns, men inte mycket information om möjligheten utöver att den måste godkännas av kommunen.

    För att alla föräldrar ska hitta alternat...