• Öka valfriheten inom barnomsorgen

  De föräldrar som väljer barnomsorg för sina barn i Ljungby kommun har idag att välja på förskola och fritids.

  Barn är olika och trivs bäst i olika miljöer, en del barn mår bättre i en mindre grupp i en hemmiljö. Tidigare har familjedaghem funnits som val i kommunen men nu erbjuds endast förskola. Möjligheten till pedagogisk omsorg i enskild regi finns, men inte mycket information om möjligheten utöver att den måste godkännas av kommunen.

  För att alla föräldrar ska hitta alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ.

  Jag yrkar därför:

  • Att intresset av och möjligheten till att starta pedagogisk omsorg i kommunal regi såsom exempelvis familjedaghem utreds.
  • Att kommunen verkar för att erbjuda pedagogisk omsorg om vårdnadshavare så önskar.
  • Att information om pedagogisk omsorg i egen regi utökas med kriterier för godkännande, hur man ansöker samt exempel på hur former kan se ut.

  För Kristdemokraterna i Ljungby

  Susanna Tingbratt