• Vi prioriterar kärnverksamhet före varumärkesbyggande och administration

  Nu är det mindre än 100 dagar kvar till valet. I Ljungby vill vi bl.a. satsa på valfrihet inom barnomsorgen, utveckla lagen om valfrihet inom äldreomsorgen och att minska den politiska kostymen. Vi är övertygade om att om människorna mår bra går kommunen bra. Därför fokuserar vi på människorna i vår politik. I juni ska kommunfullmäktige besluta budgeten för 2019 och vi har lämnat in våra yrkanden.

  Vi anser att Alliansens budget (M+C+L) innehåller mycket som är positivt för Ljungby kommun och väljer att stödja den med några ändringsyrkanden. Vi anser inte att en miljon kronor ska satsas på varumärkesbyggande när samma summa ska sparas in på gymnasieskolan, vi vill därför omprioritera dessa pengar för att gymnasieskolan ska ha större möjlighet att klara av de utmaningar de står inför. Vidare anser vi att det är för mycket med två vice ordförande i varje nämnd och vill minska detta och istället satsa de pengarna på socialnämnden för att de ska få mer utrymme att klara av t ex de ökade kostnaderna för LSS.

  Vid biståndsbedömningar inom äldreomsorgen ges idag ett stort utrymme för bedömning av den fysiska förmågan hos brukaren. Vi anser att det även bör tas hänsyn till den psykosociala hälsan. Många äldre i vårt land lever ensamma utan möjlighet till social samvaro. Vi anser att det är något man bör se över vid biståndsbedömningen.

  Våra yrkanden i sin helhet enligt nedan:

   

  1. Avslag till förslaget om att ge kommunledningsförvaltningen en tillfällig ramutökning 2019 med 1 000 tkr för varumärkesbyggande muntligt berättande och sagobygden (varumärkesbyggande).
  2. Avslag till förslaget om att Barn- och utbildningsnämnden ska återföra tidigare ökat anslag om 1000 tkr enligt Gymnasieutredningen.
  3. Minskning av den politiska organisationen 700tkr.
  4. Utöka socialnämnden budget med 700tkr för att läggas till LSS-ärenden.
  5. Minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.
  6. Ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen.