• Det är värt att utreda behovet av en resursskola

  I dagens Smålänningen tillfrågas vår ordförande och tillika ledamot i Barn-och Utbildningsnämnden Susanna Tingbratt om hennes syn på medborgarförslaget om resursskola.

  ” Personligen tycker jag att det kan vara värt att utreda och se vad det finns för behov i Ljungby, och vad kostnaden skulle bli, säger hon”

  Artikeln kräver prenumeration, men i korthet så tillfrågas Susanna och barn- och utbildningsnämndens ordförande  i artikeln om hur de ser på frågan och där vi kristdemokrater ser att behovet måste utredas anser nämndens ordförande att det inte behövs.

  Vi bjöd in Pia för att få hennes syn på varför en resursskola behövs och har även diskuterat frågan inom Kristdemokraterna innan genom att ta kontakt med vår skolpolitiska talesperson och medlemmar som arbetar med elevhälsa.

  ”Jag insåg att min egen kunskap om autism och resursskolor var för dålig och då bjöd jag in Pia för att höra hennes berättelse om sonens diagnos och skolgång. Jag har också pratat med vår skolpolitiska talesperson Annika Eclund och med politiker i Växjö som känner till resursskolan där Sofieberg.”

  Vi kommer få tillfälle att återkomma i frågan när ärendet kommer upp på Kommunfullmäktige den 23:e april.