• Förtydligande avseende Ljungby Arena

  Med tanke på beslutet att lägga ned projektet kring arenabygge i dess nuvarande form vill vi göra några förtydliganden kring Kristdemokraternas hållning i frågan.

  Som ni kan läsa i tidigare inlägg reserverade sig Christer Henriksson (KD) mot beslutet att bilda ett arenabolag utifrån det underlag som presenterats. Orsaken var inte att Kristdemokraterna är emot tanken på Ljungby Arena, men vi anser att underlaget inte var tillräckligt underbyggt.

  Som Christer även säger i Smålänningen 2013-10-16:

  ”Hur kan man sälja mat och dryck för 8,5 miljoner kronor om året? Det skulle jag vilja veta. Det fanns en affärsplan men den ville man inte redovisa för oss (Kommunstyrelsen).

  Jag förstår att en restaurangägare i Ljungby inte vill skylta med sina affärsplaner. Men den som ska gå in med 35 miljoner i ett projekt behöver känna till sådant. Jag kände helt enkelt att det var oansvarigt att säga ja till förslaget när jag saknade den informationen.”

  Förslaget i sin nuvarande form föll eftersom näringslivet inte kunde gå in med tillräckligt mycket pengar (se pressrelase från Ljungby Kommun). Kristdemokraterna såg också farhågor kring om lönsamheten kring den tänkta restaurangen verkligen låg i paritet med det som budgeterats samt om kommunen verkligen skulle vara minoritetsägare.

  Det är uppenbart att Sunnerbohov behöver en renovering, och en arena är inte något vi vänder oss mot. Men vi efterfrågar realistiska kalkyler innan skattebetalarnas pengar läggs på ett dylikt projekt. Det är ett ansvarstagande att hantera skattepengarna på bästa möjliga vis.