• Riksting 2011, en kort rapport

    Nu har snart två dagar med förhandlingar passerat innan kvällens rikstingsfest. Igår var det ett maraton där förhandlingarna ajournerades vid 23.20.

    Det största beslutet är väl det som handlar om att Kristdemokraternas politik skall utgå från barn och ungas bästa, en spännande inriktning som det nu handlar om att fylla det med innehåll och motioner på både riks, landstings och kommunala plan. Några idéer har redan börjat ventileras bland oss från Ljungby som är med på Rikstinget och vi hoppas kunna lansera några idéer under hösten, sen handlar det om att förankra det hela i vår lokala allians.

    Övrigt är bl.a. att KD kommer verka för att ta bort sjuklöneansvaret för företagare i de fall då den anställde t.ex. skadar sig på fritiden. Arbetsgivaren bör fortfarande ha ansvar för sånt som händer på arbetsplatsen, men med denna förändring bör vi kunna gynna och förbättra företagarnas villkor när det gäller att t.ex. nyanställa.

    För mer nyheter om vad som beslutats så rekommenderar vi ett besök på http://www.kristdemokraterna.se/ där relevanta pressmeddelanden om beslut publiceras. För liveuppdatering hänvisar vi ännu till http://www.twitter.com/kdljungby. Eller ha denna sida öppen och titta på den lilla rutan här nedan.