• Sammanfattning från årets riksting

  Rikstinget ägde rum i Umeå från den 30:e juni till den 2:e juli. Ljungby var representerade bland Kronobergs delegater med ett ombud (Susanna Tingbratt) samt en ersättare (Christer Henriksson).

  • Fokusområde för partiet blir barns och ungas uppväxtvillkor
  • Rikstinget beslutade bl a även ge partistyrelsen i uppdrag att verka för att:Studenter med och utan CSN har samma rätt till vilande SGI
  • Inkomsttaket för studenter med studielån tas bort
  • Små företags sjuklöneansvar avskaffas eller reduceras kraftigt för sjukdomar/olyckor som inte är relaterade till arbetet eller arbetsmiljön

  En del av dessa punkter bl.a fokusområdet på barn och unga kommer vi arbeta för även lokalt. Kontakta oss gärna om du har idéer eller förslag som du vill att vi ska driva inom detta område eller något annat. Maila på: ljungby@kristdemokraterna.se