• Här är landstingets plan för tidigt födda barn

  Alliansen i Stockholms läns landsting har tagit fram en plan för att kunna ta hand om för tidigt födda barn. Den nya förlossningsenheten som byggs på S:t Görans sjukhus kommer att få hjälp av andra sjukhus med neonatalvården.

  Pressmeddelande
  8 juni 2018

  Ella Bohlin (KD)– Varje år behöver ungefär 3 000 tidigt födda barn neonatalvård. För att klara det har vi för första gången tagit fram en långsiktig plan. Nu tar vi ett helhetsgrepp om vården fram till år 2024. Vi kan se att det finns en ganska god kapacitet när det gäller utrustning och lokaler, men att vi precis som resten av landet har brist på specialistsjuksköterskor. Vi fortsätter därför satsa på att sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig samtidigt som de får lön, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

  I dag har Stockholms län neonatalvård i Solna, Huddinge, Danderyd samt på Södersjukhuset. Senast 2022 öppnar S:t Görans sjukhus en ny förlossningsenhet. Med den här planen ska Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset ta hand om S:t Görans sjukhus behov av neonatalvård. I dag har Södertälje sjukhus ett liknande upplägg. Samtidigt ska S:t Görans sjukhus ha övervakningsplatser och dygnet runt ha tillgång till personal som är specialiserad på neonatalvård, så att vården där är patientsäker.

  – S:t Göran ska ta hand om förlossningar från den 37:e graviditetsveckan. Södersjukhuset får fortsätta sitt specialuppdrag att ta hand om barn som föds i graviditetsvecka 28–31. Om det uppstår behov av högspecialiserad vård ska Karolinska Universitetssjukhuset ta hand om de barn som föds mycket tidigt. På det här sättet kan vi ge födande kvinnor och nyfödda barn trygghet och ha kapacitet för alla nya stockholmare, säger Ella Bohlin.

   

  Se fler nyheter om neonatalvården >>