• Regeringen har tagit Sverige in i Nato

    Det är en historisk dag för Sverige och säkerheten för vårt land.
    Det har nu gått två år sedan Rysslands storskaliga och olagliga invasion av Ukraina inleddes. Än en gång är det krig på kontinenten och säkerhetsläget har inte varit lika allvarligt sedan andra världskriget.
    Kristdemokraterna och regeringen jobbar målmedvetet för att stärka den svenska säkerheten och Natomedlemskapet är en förutsättning för ett tryggare och starkare Sverige och Europa.