• Rinkebyprojektet utökas till nya platser

  De hembesök som barnhälsovården gör tillsammans med socialtjänsten i Rinkeby har varit framgångsrika. Nu utökar Alliansen hembesöken till sju nya områden i Stockholms län där barn har större risk för att få problem med hälsan.

  Pressmeddelande
  28 maj 2018

  Ella Bohlin (KD)– Vi kan se att familjer som fått sitt första barn får ett mycket bra stöd genom Rinkebyprojektet och därför är jag glad över att vi kan satsa permanenta resurser och ge fler barn en bättre start i livet. Nu startar vi i Kista-Husby, Hässelby, Flemingsberg, Fittja, Skärholmen, Rågsved och Rissne-Hallonbergen, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

  Rinkebyprojektet startade 2013 och gör det möjligt för förstagångsföräldrar att få fler hembesök. Ett team med barnsjuksköterska från barnavårdscentralen (BVC) och föräldrarådgivare från kommunens socialtjänst kommer hem till familjen upp till sex gånger. Syftet är att minska riskfaktorer för ohälsa och stärka skyddande faktorer som exempelvis föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga.

  – Tyvärr visar riskerar många barn i socioekonomiskt utsatta områden att drabbas av ohälsa. Därför arbetar vi med riktade insatser till de som har extra stora behov av stöd i sin roll som förälder. Vi vill att alla barn ska få så goda förutsättningar som möjligt att vara friska och må bra. Förhoppningsvis kan besöken komma igång den 1 september på de flesta av de nya platserna, säger Ella Bohlin.