• Äldreomsorg i Kristdemokraternas Värmdö

  I Kristdemokraternas Värmdö ska vi kunna åldras i trygghet och med värdighet. Vi lever längre och för ett aktivt liv, med bibehållet oberoende. Vi värnar ofta vårt eget hem. Men det kommer en dag då vi behöver hjälp. Då ska vi bemötas med respekt och få tillgång till god vård och omsorg.

  I Kristdemokraternas Värmdö prioriterar vi

  • Höjda anslag för särskilt boende, trygghetsboenden och andra former av bostäder anpassade för äldre. Varje person över 85 år, som vill och behöver plats i anpassat boende, ska beredas det.
  • Fler särskilda boenden och andra former av anpassade boendeformer ska tillkomma, i befintliga boenden som Gustavsgården, men också i nya som Pilhamn, allt för att möta ett ökande behov.
  • Kommunen ska vara offensiv i detaljplaneringen och bejaka initiativ från ideella föreningar och privata företag som vill bygga bostäder för äldre typ trygghetsboende och seniorbostäder med olika upplåtelseformer.
  • Kommunen ska värna träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället med en variation av aktiviteter, såsom Guldkanten vid Gustavsgården. Ett väl utvecklat anhörigstöd är en viktig del i ett ökat och varierat utbud av aktiviteter för äldre. 

  Äldre ska kunna lita på Värmdö.