• Värmdö uppvisar stark ekonomi

  Värmdö kommun har en stark ekonomi och redovisar ett överskott på 227 miljoner kronor för 2021.
  Det enda sättet vi kan säkra framtidens välfärd är genom ordning och reda i ekonomin, kloka investeringar och minskade driftkostnader.
  • Kommunen har minskat sin låneskuld med 100 miljoner och har inte behövt låna till nya investeringar.
  • Kommunen har minskat de administrativa kostnaderna
  • Kommunen har gjort nödvändiga investeringar i många fastigheter genom samarbete med andra aktörer
  -Vi behöver säkra Värmdös välfärd även i framtiden. Stora utmaningar väntar. Värmdö behöver rusta sig inför den demografiska utmaningen där allt färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler. Inom tio år förväntas antalet invånare 80+ ha fördubblats i kommunen medan antalet i arbetsför ålder förväntas öka med endast 16 procent, säger Anna Lipinska (KD), kommunalråd.