• Välkommen på temakväll – Östlig förbindelse

  Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner.
  Den förväntande befolkningsökningen kommer ställa stora krav på
  infrastrukturen. Fler behöver pendla, både boende och företag som
  vill etablera sig i Värmdö. Hur kan en framtida lösning se ut?

  På vår temakväll får du höra mer om Östlig förbindelse, den
  sista länken för att få en ringled runt Stockholm. Du får också
  lyssna på ett förslag om en Österbro. Vilka för- och nackdelar
  finns det?

  Välkommen att lyssna på Mikael Grahn, Oscar Freyre och
  Jerker Söderlind från stadsbyggnadsnätverket Yimby och Stadsliv AB.

  När: torsdagen 21 februari
  Tid: kl.18-20, fika serveras från kl.17.30
  Plats: kommunhuset, Skogsbo

  Osa: senast 18 feb till:
  marianne.wistrom@gmail.com

  P.S. Bjud gärna med någon i din närhet,
  ange då namnet på er båda i anmälan.