• Han ogillar kommunalt klåfingeri

  Det som fick honom att engagera sig politiskt var bygglovshanteringen i kommunen. Året var 2002 och sedan dess har bygglovs- och planfrågorna varit de frågor som legat honom varmast om hjärtat i kommunpolitiken, Per-Olof Fransson, eller PO som han kallas av både partivänner och andra, tvåa på Kristdemokraternas lista till Kommunfullmäktige.

  Men att det blev Kristdemokraterna var kanske inte helt givet från början.

  -Jag gick först på ett möte med Socialdemokraterna, avslöjar han. Där höll vi varandra i handen och sjöng Internationalen. Det var inte riktigt min melodi.

  Det blev endast ett besök hos Socialdemokraterna. Då prövade han Miljöpartiet.

  -Inte heller det passade mig. Det var för mycket morötter och att ogilla bilar. Då tänkte jag noga igenom vilket av övriga partier som jag kunde engagera mig i och kom fram till att KD passade mig bra. Jag mejlade lokalavdelningen och beskrev mina intressen byggnadsnämnd, stadsplanering och tekniska frågor. De hälsade mig välkommen då de saknade en person med mina intressen. På den vägen är det.

  Per-Olof Fransson beskriver sig själv som engagerad, envis, kunnig och ganska rakt på sak och han säger att han gillar inte ”för mycket krångel”. Många i kommunpolitiken kan nog skriva under på hans beskrivning av sig själv. Nog är han lite envis ibland, i synnerhet i bygg- och planfrågor där han från tid till annan vill gå sin egen väg när han tycker att något är fel. Han reagerar ofta på vad han kallar kommunalt klåfingeri:

  -Jag är kraftigt emot att detaljplaner innehåller onödiga begränsningar för medborgarna. Det kallar jag att vara klåfingrig. Såsom att inreda vind, bygga källare eller begränsa möjligheten att bygga Attefallshus. Jag vill också att det ska vara generösa byggrätter så att medborgarna får bestämma själva hur stort hus dom vill ha.

  Att det blev de så kallade hårda frågorna som han har engagerat sig i är kanske inte så konstigt eftersom han vigt hela sitt yrkesverksamma liv åt byggsektorn. Han började som företagare i brädgårdsbranschen, Ingarö Trä, och tog efter fem år steget över till ABV som inköpare.

  -Det första jobbet var på Vasamuseet som var under uppförande, berättar Per-Olof. Det var väldigt spännande och intressant.

  Han drar sig till minnes att det ryska hockeylandslaget besökte Vasamuseet i samband med att de spelade en turnering i Stockholm.

  -Det var ju lite märkvärdigt att få skaka hand med Fetisov med flera.

  Värmdö har växtvärk och antalet invånare beräknas öka kraftigt till 2030. Hur ska vi klara bostäder och infrastrukturen?

  -Vi behöver intensifiera detaljplanearbetet så att vi kan dra fram vatten och avlopp och skapa flera och större byggrätter för både enbostadshus och flerfamiljshus. Jag ser fram emot att Attefallshusen kan bli större och därmed tillskapa flera små bostäder. Det är viktigt att kommunen har ett nära och gott samarbete med Trafikverket för bättre vägar. Även gång- och cykelvägnätet i kommunen skall byggas ut. Fler Infartsparkeringar på strategiska platser behövs också.

  Vem är PO Fransson?

  Aktuell som: tvåa på Kristdemokraternas lista till kommunfullmäktige. Vice ordförande i Byggnads-miljö- och hälsoskyddsnämnden, ledamot i Tekniska nämnden och Näringslivsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige, styrelseledamot Kristdemokraterna Värmdö.

  Ålder: 73

  Bor: Brunn. Ingarö

  Familj: Gift med Monica i 45 år, två vuxna barn, två vuxna barnbarn

  Intressen: Golf, husbil, resor, stort engagemang i föreningslivet såsom Ingarö seniorboende, vägföreningar, båtklubben, Fastighetsägarföreningen. I yngre år motorbåt, segling, vindsurfing, dykning.

  Bakgrund: byggnadsingenjör, fastighetsförvaltning.

  Bakgrund: sopgubbe, pinnpojke, högstadielärare, brädgårdsarbetare, företagare, inköpare, byggprojektledare. Arbetar fortfarande som egen företagare. Var med och byggde Vasamuseet.

  Gör för att koppla av: ”Lyssnar på en bok och somnar. Hur spännande den än är! Gärna i en solstol på stranden i Las Palmas”

   

  Tre snabba:

  Vin                 Vatten

   

  Läsa en god bokX                     Påta i trädgården

   

  Värmdö Marknad                    Värmdö Köpcentrum(Mölnvik)X