• Vi värnar om vårt ekosystem

  Majoritet för Värmdö har uppdragit förvaltningen att under sommaren 2019 genomföra ett försök i syfte att gynna pollinatörer såsom bin och vilda bin genom att exempelvis lämna plats för ängsblommor på parkmark. Försöket ska återrapporteras under hösten 2019 och Majoriteten kommer titta på fler åtgärder inför nästa sommar.

  Bakgrunden är att på många håll i Sverige och i världen har en kraftig nedgång av mängden pollinerandeinsekter uppmätts. Av cirka 270 arter vilda bin och humlor i Sverige är en tredjedel på Artdatabankens rödlista, vilket innebär att deras överlevnad är hotad. Globalt sker en massutrotning av insekter och forskarna varnar för att en tredjedel av alla insekter är utrotningshotade. Dessa insekter spelar en nyckelroll i ekosystemet och påverkar inte minst vår möjlighet att odla grödor för mat, foder och andra ändamål.

  ”Det är oroväckande när sommaren tystnar, här på Värmdö ska det surra!”  säger Filip Joelsson, Ordförande i Tekniska nämnden. I Värmdö, precis som i resten av Sverige har det successivt skett en minskning av ängsmark, vilket har lett till svårigheter för bin, vildbin och andra pollinatörer att hitta föda och boplatser. Samtidigt finns det många enkla åtgärder som kan vidtas för att underlätta livet för pollinatörerna. Till dessa åtgärder hör att låta ängsblommor växa fritt på utvald parkmark istället för att hårdklippa gräset överallt.

  Samtidigt kan medborgare och bostadsrättsföreningar med egna trädgårdar göra en stor insats.
  Exempelvis genom upplåta gräsmattor till ängsmark, bygga insektshotell eller plantera örter. Via en
  snabb sökning på internet så går det att hitta en rad enkla insatser som kan få trädgården att leva upp.

  ”För oss är det otroligt viktigt att vi i Värmdö tar ansvar och värnar om vårt ekosystem” säger Anna Lipinska (KD) Kommunalråd.