• Vi skapar hållbar och kvalitativ hemtjänst

    Värmdö kommun tecknar nya avtal med två nya hemtjänstutförare. De utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Värmdö kommun är Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB, samt Värmdö kommun i egen regi.
    – Det primära målet med upphandlingen har varit att kunna öka tryggheten för våra hemtjänsttagare samtidigt som vi skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet samt hög kvalité. Vi har ställt höga krav på framtida hemtjänstutförare. Det är mycket glädjande att vi nu kan komma vidare i processen, säger Anna Lipinska (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.