• Mindre än 50 dagar kvar till EU-valet!

    Den 26 maj har du möjlighet att göra din röst hörd. Vill du förtidsrösta, kan du göra det från den 8 maj.

    Kristdemokraterna tycker att EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar kring trygghet, miljö, migrations-och handelsfrågor. Vi tycker också att EU ska hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå. Beslut kring föräldrarförsäkringen, socialförsäkringen och arbetsrätten görs bäst av oss själva. EU ska vara lagom.

    Vill du vara med och arbeta för ett lagom EU tillsammans med oss? Bli medlem här: kd.nu/blimedlem