• Svar på en insändare om Gustavsbergsbadet

  Michael Levy Flygare skriver i insändare att han är en nöjd användare av Gustavsbergsbadet, men är också upprörd över att relaxavdelningen bryts ut ur årskortpriset. Gustavsbergsbadet är ett litet bad med bred verksamhet. Vi har besökare från hela länet och varje del är omtyckt av våra gäster. Badet har alltsedan starten drivits som kommunalt helägt aktiebolag med en politiskt tillsatt styrelse, vilket är den bästa formen för att säkerställa att intäkter och kostnader hanteras på rätt sätt. ...

 • Värmdö uppvisar stark ekonomi

  Värmdö kommun har en stark ekonomi och redovisar ett överskott på 227 miljoner kronor för 2021. Det enda sättet vi kan säkra framtidens välfärd är genom ordning och reda i ekonomin, kloka investeringar och minskade driftkostnader. Kommunen har minskat sin låneskuld med 100 miljoner och har inte behövt låna till nya investeringar. Kommunen har minskat de administrativa kostnaderna Kommunen har gjort nödvändiga investeringar i många fastigheter genom samarbete med andra aktörer -...
 • Vi kräver ett svar om avgifter på Skurubron

  Infrastrukturministern måste svara om avgifterna på Skurubron. I veckan kom beskedet från Trafikverket om att broavgiften kommer att vara 4kr varav 1kr kommer att gå till administration I februari bjöd Värmdö kommun in infrastrukturministern till samtal om avgifterna på Skurubron. Trots Regeringens löften om svar och påminnelser från kommunen har Regeringen inte återkommit med besked. – Infrastrukturministern väljer att ignorera Värmdö kommun, det är upprörande. Vi kräver ett svar, s...
 • Värmdö erbjuder flyktninger från Ukraina boendeplatser

  Till följd av krisen har antalet flyktingar från Ukraina som kommer till Sverige ökat. Migrationsverket har begärt att kommunerna svarar skyndsamt om möjligheterna att ta emot flyktingar. På senaste kommunfullmäktige har vi beslutat om att Värmdö kan erbjuda 50 platser. – En månad har gått sedan Ukraina attackerades brutalt av Ryssland. En månad av att familjer har splittrats. Givetvis måste vi i Värmdö hitta möjligheter till boendet för flyktingar, säger Anna Lipinska (KD), kommunalrå...
 • Vi skapar hållbar och kvalitativ hemtjänst

  Värmdö kommun tecknar nya avtal med två nya hemtjänstutförare. De utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Värmdö kommun är Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB, samt Värmdö kommun i egen regi. – Det primära målet med upphandlingen har varit att kunna öka tryggheten för våra hemtjänsttagare samtidigt som vi skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet samt hög kvalité. Vi har ställt höga krav på framtida hemtjänstutförare. Det är mycket glädjande att ...
 • Nya lokaler för dagverksamheten

  Demensdagvård kommer få nya lokaler i Gustavsberg Centrum. Genom att flytta demensdagvården från Djuröhemmet kommer vi få möjlighet till att bedriva verksamheten mer optimalt. – Med större lokaler kommer vi kunna erbjuda demensdagvården till flera, samtidigt som vi kan erbjuda bättre bemanning, säger Anna Lipinska (KD), ordförande i vård och omsorgsnämnden.