• Svar på en insändare om Gustavsbergsbadet

  Michael Levy Flygare skriver i insändare att han är en nöjd användare av Gustavsbergsbadet, men är också upprörd över att relaxavdelningen bryts ut ur årskortpriset.
  Gustavsbergsbadet är ett litet bad med bred verksamhet. Vi har besökare från hela länet och varje del är omtyckt av våra gäster. Badet har alltsedan starten drivits som kommunalt helägt aktiebolag med en politiskt tillsatt styrelse, vilket är den bästa formen för att säkerställa att intäkter och kostnader hanteras på rätt sätt. Genom långsiktigt tänkande med fokus på huvuduppdraget — att främja simkunnigheten i kommunen och skapa en trivselplats för dess invånare — lyckas vi bedriva ett äventyrsbad som samtidigt belastar kommunens skattebetalare så lite som möjligt. Det är heller ingen politisk stridsfråga i kommunen. Badets styrelse är brett tillsatt med ledamöter från såväl majoritet som opposition, där syftet med verksamheten och långsiktighet styr vårt styrelsearbete.

  Att ta hand om byggnaden och drift av densamma är de största kostnaderna för varje badanläggning. Det kräver ett långsiktigt program där varje kostnad prövas. När turen är kommen till relaxavdelningen har det länge diskuterats hur den bäst utvecklas, samtidigt som den så lite som möjligt belastar resultatet.
  Relaxen når i dag en mycket liten målgrupp, kanske en del i att Michael Levy Flygare verkar nöjd med ”en oas för många pensionärer, en social mötesplats för både kropp och själ”. Badets vd och styrelse har många gånger diskuterat hur vi utvecklar och breddar denna del av verksamheten. Tanken är att i relaxavdelningen skapa en spa-avdelning för olika målgrupper, kunna erbjuda fler aktiviteter där relaxen används på ett nytt sätt, allt i syfte att göra Gustavsbergsbadet ännu attraktivare. Och för att få råd med denna restaurering krävs att den på sikt bär större del av sina egna kostnader.
  Slutsatsen har varit att en särskild avgift tas ut. Det är inget märkligt. Så är det med varje gympass eller annan aktivitet i badet utanför simhallarna.

  Gustavsbergsbadet vill fortsätta utvecklingen mot en bred och attraktiv verksamhet till humana priser för alla målgrupper. Men varje verksamhet måste i hög grad bekostas av användarna. Med ett års framförhållning har alla besökare med årskort fått veta att relaxen inte längre kommer att vara en del av avgiften. Pensionärer erbjuds dock att lägga till relaxen vid lågtrafik till lägre kostnad, inom eller utanför årskortet, och vi kommer alltid att värna om att våra pensionärer trivs lika bra som övriga besökare i vår badanläggning.

  Peter Brännström, KD
  Styrelseordförande Gustavsbergsbadet

   

  Länk till NVP: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Insandare/gustavsbergsbadet-vill-na-alla-malgrupper

  Länk till NVP och insändare: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Insandare/gustavsbergsbadet-klammer-at-pensionarer